Bergene Holm AS planlegger Biozin-anlegg på Jordøya i Åmli.
Bergene Holm AS planlegger Biozin-anlegg på Jordøya i Åmli.

Agder Høyre inviterer Mørland på kake

Høyre vil ta hele Agder i bruk, og vi skal vise det!
//Agder Høyre

Østregionen er viktig for Agder fylkeskommune.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (A) fyrer i Agderposten og Tvedestrandsposten av en «bredside» til dagens posisjon i Agder fylkesting om at østregionen i fylket ikke prioriteres tilstrekkelig i fremtidige investeringsplaner.

Muligens er ikke Mørland like engasjert i fylkespolitikk som tidligere, da han tydeligvis ikke er oppdatert på vedtakene som er gjort for å følge opp sin hjemkommunes interesser.

Vegprosjektet for Fv. 415 mellom Fiansvingen og Åmli er så absolutt med i fylkeskommunens prioriteringer framover. Prosjektet planlegges for fullt og har i den senere tiden også blitt lansert som et svært godt koronatiltak med statlige midler eller i kombinasjon med egne fylkeskommunale midler.

Vi lager nå planer for hele prosjektet fra Simonstad og opp til Hovde. I det videre arbeidet med budsjettet vil det tas stilling til om strekningen evt. må deles opp. Totalprosjektet er kostnadsberegnet til ca. 200 mill. 

Oppstart/gjennomføring er planlagt tatt inn og vurdert i nytt felles handlingsprogram. Selv om handlingsplanen for fylkesveier er satt noe på vent som følge av koronapakken, skal det lages budsjett for 2021. Det er bred enighet i Agder fylkeskommune om at prosjektet skal realiseres, men det er selvsagt en utfordring å ta inn et så stort prosjekt i sin helhet i kommende handlingsprogram dersom det ikke kommer noen statlige midler. 

En endelig investeringsbeslutning fra Bergene Holm AS om å etablere Biozin-anlegg på Jordøya i Åmli vil utløse store investeringer på Fv. 415.  Mange er optimistiske til at en slik nyhet snart vil kunne offentliggjøres.

Biozin-anlegget vil ha store ringvirkninger for hele østregionen, både for infrastruktur og etablering av nye arbeidsplasser. Agder fylkeskommune vil følge opp og legge til rette for utviklingen av denne viktige næringsetableringen i den østlige delen av fylket vårt.

For videregående utdanning er vårt hovedmål at elevene i hele fylket skal få tilbud om det beste skolemiljøet vi kan klare å tilby, både faglig og sosialt. Sikre og raskere veiforbindelser har stor betydning for elever i distriktene og vil kompensere for at ikke alle kan få et videregående skoletilbud i egen kommune.

Høyre skal sørge for at det blir flere anledninger til å bestille kaker i de aller fleste av Agders kommuner i inneværende fylkestingsperiode.  Vi skal nok også se til at Mørland blir invitert på en kakebit i en passende sammenheng.

Høyre vil ta hele Agder i bruk, og vi skal vise det!

Arne Thomassen, fylkesordfører
Torunn Ostad, gruppeleder
Rune Hagestrand, medl. Samferdselsutvalget

 

**********************

Les stortingsrepresentant Tellef Inge Mørlands innlegg i Agderposten HER  (bak betalingsmur)

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"