Morten Presthagen ønsker ny skolestruktur velkommen
Morten Presthagen ønsker ny skolestruktur velkommen

- Den beste skoleløsningen for hele Gjerstad

"-  Tør vi ikke satse, vil vi stagnere. Økonomien tvinger oss til å ta grep nå."
Morten Presthagen
 

Dette var mitt utgangspunkt når jeg stemte for å bygge 1-10 skole på Abel i fjor. Vi som er folkevalgte er valgt inn for hele kommunen. Vi er ikke valgt inn for Fiane, Sunde eller for øvrebygda. Vi MÅ stemme for det vi mener er best for bygda i sin helhet.

 

For meg og min familie hadde det vært helt topp om det hadde blitt felles barneskole i øvrebygda. Men det er ikke det beste for de som f.eks. bor på Eikeland. Det handler om balanse her.  Jeg synes det er vemodig at Gjerstad skole vil bli lagt ned. Jeg har selv gått der fra 1980-1986. Mine barn går der nå, og kona mi har jobbet der siden 2008. En 50 år lang epoke vil være over i øvrebygda. Det samme vil de på Fiane tenke om skolen der.  Jeg har full forståelse for at dette vil være tøft for mange.

 

Men vi er nødt til å tenke langsiktig og tilpasse oss tiden. Vi var nylig på Gjerstad skole og feiret at skolen var 50 år. I 1967 gjorde de akkurat det samme. Løite skole, Lunden skole og Almestaua ble slått sammen til en ny stor barneskole på Kamperhaug. Den gangen tilpasset de seg tiden, og fikk en mye bedre løsning med én skole for alle i øvrebygda. Det samme må vi gjøre nå, men denne gangen for hele bygda. Vi bruker for mye penger per elev, mye mer enn for eksempel på Vegårshei. Der har de hatt én skole siden 1973. I dag har de også flerbrukshall. Vegårshei har opplevd befolkningsvekst i mange år.  Dagens løsning i Gjerstad har ikke gitt befolkningsvekst, og elevtallet har sunket drastisk de siste tjue årene.

 

Jeg tror av hele mitt hjerte at det beste for Gjerstad er en topp moderne skole på Abel, og en ny flott flerbrukshall. Jeg tror også at det vil trekke flere folk til bygda vår enn om vi har to eldre barneskoler der elevtallene synker.

 

Vi kan diskutere i årevis at beliggenheten og uteområdene er for dårlige, at E-18 kanskje kan komme for nærme og at busstiden blir for lang. Men der vil alltid være motargumenter. Tør vi ikke satse, vil vi stagnere. Økonomien tvinger oss til å ta grep nå. Ved å samle all fagkompetanse på ett sted, vil kanskje lærerne oppleve et sterkere faglig felleskap. Fleksibiliteten vil også bli større, og kompetansen kan bli enda bedre utnyttet.

 

 

Rådmannen og økonomisjefen bekreftet nylig i media at dette helt klart vil være den beste løsningen økonomisk for kommunen.  Jeg har tillit til systemet når de lærde sier at dette vil være en gunstigere løsning for oss, og at vi faktisk vil spare penger på dette. Jeg har også tillit til at de tomme skolene vil bli tatt hånd om på best mulig måte etter at de er lagt ned. Og jeg har tillit til at transporten vil bli ivaretatt på en god måte for elevene.

 

 

Det er viktig at Gjerstad henger med i tiden. Trenden i alle kommuner er å ha større skoler. Det er ingen kommuner som jobber for å etablere skoler ute i distriktene lenger.

 

 

Jeg synes det er veldig logisk at én skole er mer effektiv og drives mer gunstig enn tre separate skoler. Man bruker ikke tre minibusser om man kan klare seg med en stor buss.

 

 

Morten Presthagen, Gjerstad Høyre.

Flere saker

En av iGjerstads lesere har sendt inn en julefortelling fra bygda

Ei julefortelling frå Gjerstad

Østre Agder Sparebank etablerer eierandelskapital

Glade medlemmer av GIL !

Nå får Gjerstad flerbrukshall!

Fylkestinget vedtok å igangsette et forprosjekt for utbedring av fasiliteter ved Gjerstad stasjon

Fylkestinget sa ja til igangsetting av forprosjekt på Gjerstad stasjon

Nå kan du søke om 15000 fra Drømmestipendet

Fylkespolitikerne i Høyre foreslår å bedre tilgjengeligheten ved Gjerstad stasjon

Aust-Agder Høyre foreslår tiltak på Gjerstad stasjon

Per Eskeland og Jørgen Alfsen satser stort på Brokelandsheia

Duo satser friskt på Brokelandsheia

Telefonen til Jarle Valle står ikke stille for tida...

Jarles annonse etter kjæreste "tar av" på nett