Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK
Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Agder fylkeskommune fordeler nå 34,8 millioner kroner fra en statlig tilskuddsordning til kommunene i forbindelse med koronapandemien. Gjerstad får 749 000 av denne potten.

– Fordelingen skal prioritere kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli særlig hardt rammet som følge av virusutbruddet, sier avdelingsleder for virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune, Wenche Fresvik. 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

– I fordelingen er det lagt til grunn et flatt tillegg til alle kommuner (20 % av midlene), distriktsfordeling basert på distrikts-indeksen (20 % av midlene) og en fordeling av de resterende 60 % basert på folketall og endringer i arbeidsledighet under koronapandemien. Prinsippene for fordeling til kommunene er i stor grad i tråd med prinsipper som ligger til grunn i den nasjonale fordelingen av midler til regionene, forklarer Fresvik.

 

Bakgrunn:

 • Stortinget bevilget 19. juni 600 millioner kroner til kommunale næringsfond som del av nasjonal krisepakke fase 3 for 2020 i forbindelse med koronapandemien. Agders andel av tilskuddet er på 34,8 millioner kroner.
 • Tilskuddet er en engangsbevilgning. Det skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
 • Det er viktig at midlene gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet. Agder fylkeskommune forventer også at tildelingene er i tråd med føringer og mål i Regionplan Agder 2030.
 • Agder fylkeskommune har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å fordele midlene uavkortet videre til kommunene.

   

Oversikt over tilskudd til alle kommunene i Agder:

 • Arendal - 3 369 000
 • Birkenes - 801 000
 • Bygland - 722 000
 • Bykle - 776 000
 • Evje og Hornnes - 769 000
 • Farsund - 1 228 000
 • Flekkefjord - 1 109 000
 • Froland - 746 000
 • Gjerstad - 749 000
 • Grimstad - 1 851 000
 • Hægebostad - 706 000
 • Iveland - 652 000
 • Kristiansand - 8 832 000
 • Kvinesdal - 895 000
 • Lillesand - 1 073 000
 • Lindesnes - 2 261 000
 • Lyngdal -  1 219 000
 • Risør - 1 019 000
 • Sirdal - 701 000
 • Tvedestrand - 932 000
 • Valle - 823 000
 • Vegårshei - 664 000
 • Vennesla - 1 447 000
 • Åmli -  731 000
 • Åseral - 725 000

 

 

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"