Fra tirsdagens formannskapsmøte
Fra tirsdagens formannskapsmøte

Folkehelseprofilen for Gjerstad viser betydelige utfordringer

Planutvalget i Gjerstad kommune behandlet i sitt møte tirsdag sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2017-2020.

image

Det var ingen innsigelser selve til planen som ble forelagt politikerne, men det ble en diskusjon omkring et av vedleggene til planen, nemlig en oversikt over "Folkehelseprofilen" for Gjerstad pr. 2016.

Nå skal man være forsiktig med å tolke statistiske undersøkelser brutt ned på kommunenivå, spesielt i små kommuner som Gjerstad. Det skal i mange sammenhenger svært små utslag til for å få stor betydning i prosenttallene. Imidlertid var det noen poster der Gjerstad utmerker seg i negativ retning, som det er viktig at politikerne er seg bevisst. Selv om det for de fleste gjersdølinger nok ikke er noe bedre sted på jord å bo, må man også våge å ta tak i ting som krever tiltak. Her kommer noen utdrag av profilen, som kan studeres i sin helhet ved å klikke på bildevedlegget i saken.

 

 • Antall uføretrygdede mellom 18 og 44
  I følge folkehelseprofilen er hele 6,5 % av Gjerstads innbyggere mellom 18 og 44 år uføretrygdet pr. 2016. Dette tallet må være urovekkende for loakalpolitikerne i bygda. I landet er gjennomsnittet på  2,6% og på fylket 4,4%. Tallet gjenspeiler nok det som tidligere er kommet frem av utfordringer innen levekår i Agderfylkene, spesielt i østregionen de siste årene.

 

 • Overvekt og fysisk inaktivitet blant ungdom
  Rapporten viser at hele 34% av kommunens 17-åringer har en utfordring med overvekt i større eller mindre grad. For fylket er tallet 23% og landsgjennomsnittet er 21%. Dette gjenspeiler seg også i tallene fra Ungdata-undersøkelsen, som viser at ungdommene i Gjerstad er en god del mindre aktive enn i fylket og landet for øvrig. 26% rapporteres å være fysisk inaktive i Gjerstad, mot 12% i fylket og 13% i landsgjennomsnitt. Kanskje er folkehelse blant unge et av de viktigste argumentene når en beslutning om igangsetting av flerbrukshall i kommunen skal gjøres senere i år.

 

 • Stort antall mennesker med muskelplager
  Gjerstad har et betydelig antall mennesker som sliter med muskel- og skjelett-plager. Hele 780 av kommunens snaue 2500 innbyggere (315 pr. 1000 innbyggere) lider av ulike revmatiske plager. I tillegg kommer det ganske sikkert en del som ikke har oppsøkt lege for sine problemer, og dermed ikke er med i statistikken. 

 

 • Psykiske lidelser, legemiddelbrukere
  Det rapporteres at  365 innbyggere i Gjerstad (147 pr. 1000 innbyggere), bruker legemidler for å håndtere psykiske lidelser. I tillegg kommer evt. mørketall.

Det skal også nevnes at det også er positive elementer i rapporten, men de negative faktorene vil ganske sikkert bli tema for valg av kommunale satsingsområder i tiden fremover.

Motvirkende tiltak er allerede igangsatt
Rådmann i Gjerstad kommune, Torill Neset, forsikret i møtet at på flere av utfordringene i rapporten er det allerede igangsatt motvirkende tiltak. Det blir derfor spennende å følge utviklingen i folkehelseprofilen for kommunen i årene som kommer.

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"