Jan Kristoffer Dale vant Tarjei Vesaas debutantpris for 2016
Jan Kristoffer Dale vant Tarjei Vesaas debutantpris for 2016

Forfatter med Gjerstad-røtter vant Vesaas debutantpris

Jan Kristoffer Dale ble i helgen tildelt Tarjei Vesaas debutantpris for novellesamlingen "Arbeidsnever"

Jan Kristoffer er sønn til Britt (født Valle) og Knut Dale i Froland. Britt har i sitt voksne liv bodd i Froland med sin familie, men vokste opp på Mostad i Gjerstad, og er datter av Paula og Morten Valle. Med 50% gjerstadblod i årene kan gjersdølinger også være stolte av helgens prisvinner!

I beste sendetid i Dagsrevyen på NRK ble Dale i kveld intervjuet av Jon Gelius om sin novellesamling. - Jeg skriver den type litteratur jeg liker selv, kanskje spesielt realistiske skildringer av folk og deres liv i ulike livssituasjoner, sa en glad Jan Kristoffer Dale. 

Tarjei Vesaas’ debutantpris er en norsk litteraturpris som hvert år blir delt ut til årets beste skjønnlitterære debutant. Prisen deles ut av Den norske Forfatterforening, og det er foreningens litterære råd som er prisjury. Juryen består av rådets ni medlemmer, som alle er medlemmer av forfatterforeningen, og de velger en prisvinner ut fra en fri og selvstendig vurdering basert på estetiske kriterier.

Jan Kristoffer Dale er i godt selskap blant tidligere vinnere av Tarjei Vesaas debutantpris. Bl.a. meritterte forfattere som Jan Erik Vold, Lars Saabye Christensen og Roy Jacobsen vunnet prisen.

Her er juryens begrunnelse for tildelingen:

Grunngjeving, Tarjei Vesaas debutantpris 2016

I Tarjei Vesaas debutroman Menneskebonn frå 1923, kan vi lesa: ”Skyer kann koma, svarte og tunge av tore og væte. Dei vert fylgde av mange auge, der dei glid forbi og der dei tømer seg ut. Og yver allt, natt som dag, ligg kløvereimen, tung og ung, og vekker lengt i menneskebonn”. Den 26 år gamle Vesaas hadde møtt mykje motgang på vegen fram til utgjevinga.  Motivasjonen hans ved opprettinga av Tarjei Vesaas debutantpris (i 1964) var å kunna sjå og prisgje det unge, talentfulle skrivearbeidet alt ved første bok.

Årets prisvinnar har skrive ei bok som har denne unge lengta i seg, styrt av ein forfattar som set jordnære blikk på vanlege menneskes livsituasjonar, relasjonar, framtidstankar forankra i fortidstankar, helse, arbeid, og mangel på arbeid; dei ufaglærte. Dei seks novellene spør mellom anna: Kva er eit vanleg liv? Kortid er vi trygge? Kva val skal vi ta, og må vi ta dei?

Tekstane er spent opp på bogen mellom kjærleik og tryggheit på den eine sida, økonomiske bekymringar og utanforskap på andre - der behovet for sjølvoppgjer gjer seg gjeldande på små, lokale flatar og tankebanar. Forfattaren kjem langt i å visa oss det sårbare ved å vera menneske, heilt enkelt. Novellene heng ikkje berre saman i miljø og språk, dei er heilstøpte, empatiske framvisningar av livet og kvardagane som ruslar forbi. På miljø- og dialektaksen Froland-Arendal, blir det plass til sinne, bygdekunnskap og jobbsøkarkurs, men aldri moralske oppgjer som tvingar karakterane gjennom store endringar. Her er kanskje frykt for store endringar, eller motsatt: forandringsønske - men det slåande med novellene er at dei står i disiplinen kvardagsliv og ikkje held oppe alternativet i tide og utide, realistisk som det er. Novellene bør også lesast politisk: dei ber oss om å lytta, for ikkje alle kan eller vil jobba seg oppover statusstigen – vi bør ha eit samfunn av såkalla vertikal stimulans og dyrka yrkesstoltheit på tvers.

Det tynne håpet om betring er fint balansert då bryggeriarbeidar Trygve i tittelnovella  ”Arbeidsnever” kjenner den støle kroppen og brukar søndagen til å grua seg til å stå opp grytidleg mandag morgon. Vel på jobb kjem saknet av det andre, den trygge heimen og den gravide sambuaren, medan han må halda fokus og tempo på ein arbeidsplass ridd av korttidskontraktar og permiteringsangst. I novella ”Jon” er den same fine balansen tilstade, det utsatte i mennesket som får fart på pendelen mellom overlevelsesinnstinkt og undergangsspøkelse. Her treff vi arbeidssøkande Richard som møter den fastlåste opplevinga av arbeidsløyse, og dei bråvonde bileta i panikkangsten, med å gå lange turar, pliktoppfyllande søka på ledige stillingar, og i eit forsøk på å skyva eigen misære unna, bruka energi på Jon, ein barndomskompis som kanskje har det vanskelegare enn han sjølv. Den kaotiske tankekverna får eit lite friminutt i jakta på Jon eller på besøk heime på barndomsrommet.

Novellene i ”Arbeidsnever” har eit strevsamt og empatisk fundament i seg som held liv i håpet og held dei mest aggresive demonane i eit menneske på avstand. Her er meir bevegelse enn apati. Slik sett siver det ein fin varme ut av denne novellesamlinga, tekstar som legg armen sin rundt dei der inne, og oss utanfor som les. Det er difor ei sann glede - på vegne av Det litterære råd og Den norske Forfatterforening - å gje Tarjei Vesaas debutantpris for 2016 til Jan Kristoffer Dale.

Her er listen over vinnere av Tarjei Vesaas debutantpris  fra 1964 fram til i dag:
 

1964 Sigmund Jakobsen Gjennom brend by
1965 Jan Erik Vold Mellom speil og speil
1966 Tor Obrestad Kollisjon (dikt) og Vind (noveller)
1967 Johan Fredrik Grøgaard Dyvekes grav
1968 Rolf Sagen Dørklinker
1969 Hans Sande Strime
1970 Joachim Aremk (psevd. for Karl Halvor Teigen) Tapetdører
1971 Eivind Reinertsen Lukk opp dørene, krigen er over
1972 Erling Pedersen Rottenes konge
1973 Steinar Lem Signaler
1974 Karin Mathisen (senere kjent som Karin Fossum) Kanskje i morgen
1975 Ingvar Moe Løktastolpefrø
1976 Lars Saabye Christensen Historien om Gly
1977 Bjarne Rønning Bjarne Huldasons sjøreise
1978 Sissel Solbjørg Bjugn Den første avisa på Lofotveggen
1979 Hans Herbjørnsrud Vitner
1980 Jo Eggen Ting og tings skygger
1981 Frank A. Jenssen Saltbingen
1982 Roy Jacobsen Fangeliv
1983 Kjell Gjerseth Chakoo
1984 Anne Bøe Silkestein
1985 Morten Harry Olsen For alt vi er verdt
1986 Sissel Lie Tigersmil
1987 Aagot Vinterbo-Hohr Palimpsest
1988 Torun Lian Tre skuespill
1989 Anne Grete Hollup Maria og knivmakeren
1990 Stein Versto Ho blei borte i trappene
1991 Sylvelin Vatle Alle kjenner vel presten?
1992 Thure Erik Lund Tanger
1993 Bertrand Besigye Og du dør så langsomt at du tror du lever
1994 Cathrine Grøndahl Riv ruskende rytmer
1995 Harald Rosenløw Eeg
Tore Renberg
Glasskår
Sovende floke
1996 Steinar Opstad Tavler og bud
1997 Lars Ramslie Biopsi
1998 Trude Marstein Sterk sult, plutselig kvalme
1999 Gunnar Wærness Kongesplint
2000 Mirjam Kristensen Dagene er gjennomsiktige
2001 Carl Frode Tiller Skråninga
2002 Heidi Marie Kriznik Applaus
2003 Sigmund Løvåsen Nyryddinga
2004 Ole Asbjørn Ness Det er natt
2005 Mette Karlsvik Vindauga i matsalen vender mot fjorden
2006 Thomas Marco Blatt Slik vil jeg måle opp verden
2007 Nils Henrik Smith Manhattan Skyline
2008 Lars Petter Sveen Køyre frå Fræna
2009 Eivind Hofstad Evjemo
Kjersti Annesdatter Skomsvold
Vekk meg hvis jeg sovner
Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg
2010 Helga Flatland Bli hvis du kan. Reis hvis du må[4]
2011 Lina Undrum Mariussen Finne deg der inne og hente deg ut[5]
2012 Peter Franziskus Strassegger Stasia
2013 Gine Cornelia Pedersen Null
2014 Amalie Kasin Lerstang Europa
2015 Kenneth Moe Rastløs
2016 Jan Kristoffer Dale Arbeidsnever

Vi gratulerer med prisen!

Flere saker

Begge de to savnede hundene er nå kommet til rette.

Hundene er tilbake i god behold

30. april kan du oppleve driftingsporten på nært hold i Skien. Olav Haugen Hasdal er en av sjåførene som skal røyklegge banen i sin BMW E30.

Hasdal Racing inviterer deg med på spektakulært motorshow

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 16

Gjerstad kirke behøver en utvendig vask hvert år

Falt ned og brakk armen under vedlikeholdsarbeid

Postgirobygget kommer til Gjerstad LIVE 15. juni. Her fra en tidligere konsert i Wrightegården i Langesund.

Festivalbilletter på tilbud frem til 30. april

Strikkekafé i lokalene til Frivilligsentralen på Gjerstadsenteret

Bli med på strikkekafé!

Har du sett denne hunden, alene eller sammen med en schäferhund? I så fall vil eieren gjerne komme i kontakt med deg.

To hunder savnet i Gjerstad siden mandag morgen

Det er fortsatt realistisk at Grenlandsbanen skal stå klar i 2035

Grenlandsbanen blir likevel ikke utsatt