Per Jørgen Eskeland ble tildelt heder og ære under årets årsmøte i Gjerstad JFF.
Per Jørgen Eskeland ble tildelt heder og ære under årets årsmøte i Gjerstad JFF.

Per Jørgen Eskeland utnevnt til æresmedlem i Gjerstad JFF

En av bygdas mest aktive og betydningsfulle ildsjeler for skytesporten er tildelt fortjent heder og ære

Årsmøtet i Gjerstad JFF ble avviklet 10. mars 2020.  

Foreningens kasserer Kristin Presthagen og leder av kvinneutvalget Anne Grethe Haugholt har vært aktive lenge og tok ikke gjenvalg. Ny kasserer ble Siri Bjellerås og ny leder av kvinneutvalget ble Åshild Mortensen, begge enstemmig valgt. Disse to blir også ordinære styremedlemmer. 

Per Jørgen Eskeland ble i møtet tildelt NJFF sin innsatsmedalje og ble samtidig utnevnt til æresmedlem i Gjerstad JFF.

Innsatsmedaljen
Per Jørgen var i flere år med i arbeidsgruppene som utredet muligheter for ny tomt til skytebane. Seinere var det han som på vegne av Gjerstad JFF sammen med representanter fra Gjerstad skyttarlag som fikk alle formaliteter i orden for ny skytebane på Solem. Han bidro med ideer om utforming, planlegging og ikke minst godt samarbeid og nettverksarbeid med alle berørte for få dette til.

- Per Jørgen har en stor del av æren for at Solem skytebane ble finansiert og bygget. Han har vist et stort engasjement. Han er også medlem i NJFF sin ressursgruppe for utforming av skytebaner. Regelverketom jaktskyting er nylig revidert. For denne innsatsen ble Per Jørgen tildelt NJFF sin innsatsmedalje sier styreleder Jostein Vestøl i Gjerstad JFF til iGjerstad.no

Fylkessekretær Olav Schrøder fra NJFF var tilstede på årsmøtet og han takket Per Jørgen for innsatsen og overrakte diplom, pin og blomster.
 - Schrøder har fulgt med på utbyggingen av Solem skytebane og er godt kjent med Per Jørgen sin innsats, sier Vestøl.

Æresmedlem
- Lokalt har Per Jørgen i flere år vært leder av foreningen, leder av Gjerstadskogenes Fellesorganisasjon, standplassleder og hatt flere roller i jaktskytterutvalgetog andre utvalg og komiteer. Som mentor deler han nå av sine erfaringer til øvrige tillitsvalgte og bidrar fremdeles i prosjekter og komiteer. Vi nyter nå godt av hans store kontaktnett, sa Jostein Vestøl bl.a. i sin tale.

- Vi har nå et flott skytesenter og foreningen har et bra aktivitetsnivå. Vi samarbeider med andre foreninger og har inntrykk av at omdømme vårt er bra. Vi har en god økonomi og evner å takle de utfordringer som kommer. Styret har stadig behov for Per Jørgens innsats bl.a. nå som vi jobber med mulige nye stadplassoverbygg på haglebanene, poengterte Jostein.

Styret har fått flere forslag om at Per Jørgen må bli æresmedlem og et enstemmig styre vedtok at tiden nå var inne for den vel fortjente utmerkelsen.

Andre æresmedlemmer
Gjerstad JFF har fra før æresmedlemmene Åge Smestad, Olav Vestøl (1919 – 2006), Harald Gjeruldsen, Svein Homme og Anders Johnsen.

Andre ildsjeler
-Vi har også mange andre helt nødvendige ildsjeler som med sitt bidrag holder foreningen i gang, ref. vår årsrapport og historikken som ligger på vår nettside. En stor takk til også til disse, avslutter Jostein Vestøl.

Gratulerer med vel fortjent heder for en imponerende innsats gjennom mange år, Per Jørgen!

Flere saker

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august