Skrollekafé på Almuestaua kl. 11-13

"Skrollekafe" der vi oppfordrer bygdefolk og innvandrere til å møte. Vi ønsker å bidra til at innvandrere får litt ekstra språktrening og flere kontaktpunkter i bygda. Innvandrere uten skoletilbud og arbeid oppfordres spesielt til å komme på besøk. Kaffe og mat koster kr. 20,-

Arr. Gjerstad Menighet.

Arrangementdato: 
Torsdag 22. februar 11:00