Gjerstad kirke, her under drive-in gudstjenesten tidligere i vår.
Gjerstad kirke, her under drive-in gudstjenesten tidligere i vår.

Lyssetting utenfor Gjerstad kirke blir dyrere enn antatt

Under kveldens formannskapsmøte ble det en debatt om kommune skal investere 60 000 kroner til ny flombelysning på utsiden av Gjerstad kirke

Saksbehandler Ole A. Løite kunne opplyse om at kommunen har fått inn et foreløpig anslag på 60 000 kroner for å montere 4 LED-lyskastere som erstatter den gamle halogenbelysningen som er der i dag. Selv om dette blir dobbelt så dyrt som tidligere antatt vil anlegget ha en levetid på over 30 år, opplyste Løite. 

Tone Helene Strat (Krf) mente at kommunen heller burde øke rammene til lydanlegg for å få dette oppdatert på en tilfredsstillende måte. - Lys har vi jo utenfor kirken allerede, og jeg mener vi heller bør høre på fellesrådets ønske om å få et ordentlig lydanlegg i stedet. Jeg vil derfor foreslå at vi øker potten til lydanlegg med 60 000 i stedet. 

Både Inger Løite (A), Halvard Skaaland (Frp) og Steinar Pedersen (H)mente at dette ble å blande kortene. Det er allerede bevilget en "sekkepost" på 100 000 kroner, der 30 000 av disse var tiltenkt lysutstyr. Nå viser det seg at lysutstyret koster mer enn antatt og det er dette vi diskuterer nå, ikke lyd, var de tre enige om. - Det er opplyst at lysanlegget vil kunne vare i over 30 år, så dette er en langsiktig og god investering, mente ordføreren. 

- Siden dette er en drøftingssak skal vi jo ikke vedta dette nå, men drøfte tiltaket, sa John Johansen (A). Dette var Steinar Pedersen (H) enig i, og fremmet et utsettelsesforslag slik at saken kommer opp til behandling igjen i junimøtet.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Flere saker

Lag og foreninger kan søke om moms-kompensasjon

Lag og foreninger kan søke om moms-kompensasjon

En gjersdøling er dømt til fengselsstraff for vold mot sin kjæreste i 2019. Illustrasjonsbilde

Gjersdøling i 30-årene dømt til 60 dagers fengsel

Campingvogn veltet på E18 ved Østerholtheia

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA