Kommunedirektør Torill Neset. (Arkivbilde).
Kommunedirektør Torill Neset. (Arkivbilde).

Negativ til søknad om ekstratilskudd til kirkelig fellesråd

Gjerstad kirkelige fellesråd søker kommunen om ekstratilskudd på kr. 270 000 for 2020.

Gjerstad kirkelige fellesråd viser til en anstrengt økonomi og at det bl.a. ikke er midler igjen til sommervikar. En konsekvens av dette kan være at kirkegården blir tilfredsstillende vedlikeholdt i sommer. 

Dette er imidlertid ikke gode nok argumenter til at kommunedirektør Torill Neset finner det riktig å imøtekomme søknaden. Kommunedirektøren uttaler i saksdokumentene at kommunens økonomi i 2020 vil være sterkt preget av situasjonen rundt Covid-19, og at det i denne situasjonen ikke er tilrådelig å øke kommunens utgifter.

Får penger til maling av kirken
Neset deler imidlertid fellesrådets oppfatning av at maling av kirken er høyst nødvendig og at de 800 000 kronene dette er stipulert til å koste vil prioriteres brukt av ekstratilskuddet på 1,1 millioner som kommunen har fått til arbeid og aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i 2020.

 

Fellesrådet anmoder videre om investering i lydanlegg og øking av driftstilskudd fra 2021, noe kommunedirektøren finner det naturlig å behandle som en del av den ordinære budsjettprosessen for 2021.

Saken skal behandles i formannskapet tirsdag 16. juni.

Flere saker

Det er vakre omgivelser på Holmen Gård. Foto: Facebook

-Endelig er det kafé på Holmen gård igjen!

Halvor Sørbø (t.v) var centimetre fra å vinne gull i søndagens fellesstart. Foto: Facebook.

Halvor Sørbø var centimetre fra gull i UM

Pus fant veien hjem igjen

Pus fant veien hjem igjen

Halvor Sørbø på pallen i UM tempo i dag. Foto: Privat.

Sølv til Halvor i temporitt

Fullt trøkk på Brokelandsheia på lørdag!

Gjerstad kommune innfører restriksjoner på besøk til omsorgssenteret

Gjerstad kommune innfører restriksjoner på besøk til omsorgssenteret

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim