Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen. (Foto: Facebook)
Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen. (Foto: Facebook)

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Tidligere AP-ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli har fremmet et innbyggerinitiativ i kommunen for å gjenoppta sonderingene om kommunesammenslåing i østregionen.  

I forrige kommunestyreperiode var Vegårshei den største motstanderen mot en ny kommunestruktur. Nå kan det se ut som at trenden er i ferd med å snu, ganske sikkert etter å ha kjent på hvor kostbart og ikke minst sårbart det er å drive en liten kommune. Det skal derfor bli svært interessant å se hva dagens politikere på Vegårshei mener om saken som vil bli fremmet i kommunestyret etter sommerferien.

For Gjerstad sin del viste meningsmålinger i forrige periode at motstanden har snudd til at det er flere positive enn negative til kommunesammenslåing. Det er liten grunn til å tro at dette har endret seg de siste par årene. Om noen i Gjerstad velger å følge Twedt Berli sitt eksempel, å lage et innbyggerinitiativ for å få i gang en ny runde i kommunestyret, kan dette enkelt gjøres på nettsiden www.minsak.no   Kommunestyret er forpliktet til å behandle alle saker der en forslagsstiller har støtte fra minst  2% av innbyggerne i kommunen, dvs. ca. 50 personer for Gjerstad sin del. Dette er en del av demokratiet og sikrer at ikke kommunestyret kan unngå å behandle saker som et visst antall innbyggere ønsker å ta opp. 

Underskriftskampanjen på Vegårshei er i skrivende stund signert av 111 personer, som er godt over dobbelt så mange som behøves for at saken blir tatt opp i kommunestyret. Begrunnelsen for forslaget er den samme for de fleste småkommuner, bl.a. dårlig økonomi og utfordringer med å få tak i kompetent arbeidskraft. Se Twedt Berlis begrunnelse for forslaget her: https://minsak.no/sak/2129 

 

De fleste innbyggerne i Gjerstad er for kommunesammenslåing
De fleste lokalpolitikere er engstelige for valgoppslutningen om man er positive til kommunesammenslåing og har unngått å fronte dette i valgkampene. Nå tyder det meste på at dette likevel ikke er så mye å være redd for.

I forrige runde i saken i Gjerstad viste en meningsmåling utført av Sentio for AAB i 2019 at kun 29% av de spurte var negative til at Gjerstad skulle slå seg sammen med andre kommuner. Dermed kan det fort være en positiv sak å fronte inn mot neste kommunevalg. I alle slike saker er det motstanderne som skriker høyest, uten at det nødvendigvis er dem som representerer flertallets oppfatning. Det er alltid flere på barrikadene mot en sak enn de som er for. "Den som tier samtykker" gjelder også i samfunnspørsmål. Utfordringen er bare at verden er i konstant utvikling og da er det ikke sikkert det alltid er klokt å ha skylapper på. 

 

Senterpartiet mest positive av alle partiene til 4K-alternativet
Senterpartiet har historisk sett vært bitre motstandere mot kommunesammenslåinger. Ekstra spesielt var det derfor at det i ovennevnte meningsmåling var hele 56% av partiets velgere i Gjerstad som ønsket en sammenslåing av de fire kommunene Gjerstad, Risør, Vegårshei og Tvedestrand (4K-alternativet). Ingen andre partier hadde høyere oppslutning for dette alternativet. Det tyder på at partiets kommunestyrerepresentanter i forrige periode ikke var helt på bølgelengde med sine egne velgere. Nå er det imidlertid nye mennesker i kommunestyret i Gjerstad, så kanskje er tiden inne for en ny runde med sonderinger? 

Undersøkelsen viste for øvrig at 59% av de spurte ønsket å gå for et av alternativene til kommunesammenslåing, 29 % mente Gjerstad skulle forbli egen kommune, mens 12 % ikke hadde bestemt seg.  

Tar noen ballen videre i Gjerstad?
Det vites ikke hvor interesserte dagens kommunestyre i Gjerstad er i å ta opp denne saken på nytt, men alle som bor i bygda kan sette saken på dagsorden i kommunen ved å følge Maya Twedt Berli sin oppskrift via www.minsak.no.
Ordføreren kan for øvrig selv sette opp saken på sakskartet i kommunestyret om hun ønsker dette.

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"