Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 17

17. mai komité
Tirsdag er det møte i 17. mai komiteen. Den kommunale komiteen består av 3 politikere, valgt fra formannskapet. Vi har ansvaret for opplegget med toget, ved Gjerstad omsorgssenter og ved minnestøtten på kirkebakken.  Arrangementet på Abel har sin egen komité. Det er flott at vi de siste årene har samlet oss om en felles feiring i bygda, synes jeg.
 

Utefrokost
På onsdag morgen, kl 07.00, har gode kollegaer på kommunehuset, invitert meg på frokost ute i det fri. Hvor oppmøte blir vet jeg ikke i skrivende stund, så jeg venter i spenning!

Representantskapsmøte, møte med UDI og Kommunestyremøte.
Torsdag er møtedag. Det starter i Arendal med representantskapsmøte i Aust Agder Museum og Arkiv IKS.

Senere på dagen skal vi ha møte med UDI (Utlendingsdirektoratet) Det er viktig å ha en jevnlig dialog med dem da kommunen har ansvaret for å levere tjenester til beboere på asylmottaket. De er også interessert i å høre om hvordan mottaket fungerer i lokalsamfunnet.

På kvelden er det kommunestyremøte.

På agendaen i kommunestyret står bl.a.
-Kjøp av aksjer til etablering av felles tomteselskap for oppføring av biodrivstoffanlegg i Åmli.

Gjerstad og de andre kommunene øst i Agder er invitert til å delta i et spleiselag og Gjerstads innskudd vil i tilfelle være kr 406.000,- Saken var oppe i forrige kommunestyremøte men ble utsatt fordi det kom opp en del usikkerhet bl.a. om miljøeffekten av et slikt anlegg og hvilke utbytte Gjerstad i tilfelle ville få av det. Vi har derfor invitert ordfører i Åmli, Reidar Saga, til oss. Han vil i forkant av møtet informere kommunestyret mer om planene med biodrivstoffanlegget og svare på de spørsmål vi måtte ha.

Dette kan bli en spennende debatt som dere kan følge på nettet fra kl 18.30.

Vi får også besøk av ordføreren i Bygland, Leiv Rygg, som i den sammenheng representerer Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) Gjerstad kommune har fått invitasjon til å være med i dette. Han vil orientere oss om hva det i tilfelle vil innebære for oss i Gjerstad. Dersom kommunestyret finner dette hensiktsmessig vil det komme opp som sak i et senere møte.

Alle sakene til kommunestyret finner dere på kommunens hjemmeside.
 

Styremøte i Østre Agder
På fredag er Grimstad møteplass for styret i Østre Agder. En av sakene er ny avtale med Østre Agder brannvesen. Utkast blir framlagt for styret og skal til behandling i alle de respektive kommunestyrene.

 

Som jeg har skrevet litt om tidligere har Østre Agder hatt en evalueringsprosess på hvordan samarbeidet fungerer og hvilke utfordringer vi har.  Det er mye sannsynlig at det vil blir noen endringer for å få dette til å fungere optimalt. Vi skal i tida framover ha en egen gjennomgang i hvert av kommunestyrene før det skal tas en endelig beslutning om hvordan Østre Agder samarbeidet bør organiseres i framtida. Samarbeidet må bygge på tydelige mål og fokusere på de overordnede og strategiske beslutninger for regionens utvikling.

Andre saker vi har på dagsorden kan dere lese mer om på ostreagder.no

Ønsker dere alle en fin uke!

Inger

 

 

Flere saker

Kreftforeningen takker for støtten fra Movemberkonserten i Gjerstad

Takker for viktig bidrag fra Gjerstad

Fra og med mandag vil den nye logoen til Østre Agder pryde de ulike bankbyggene i de fire nabokommunene øst i Aust-Agder.

Mandag markeres åpningen av Østre Agder Sparebank

Artistene i Movemberkonserten ønsker å takke alle gode hjelpere

- Tusen takk alle sammen!

Ny mekkedag i garasjen på Røed søndag 26/11

Harald Færsnes er tildelt kommunens arbeidsmiljøpris for 2017

Harald Færsnes tildelt kommunes arbeidsmiljøpris for 2017

Saken om flerbrukshall i Gjerstad utsettes til kommunestyrets desembermøte

Saken om flerbrukshall blir utsatt til desember

Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 47

Movemberkonserten på søndag ble en suksess på alle vis.

Movemberkonserten samlet inn over 80 000