Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 17

17. mai komité
Tirsdag er det møte i 17. mai komiteen. Den kommunale komiteen består av 3 politikere, valgt fra formannskapet. Vi har ansvaret for opplegget med toget, ved Gjerstad omsorgssenter og ved minnestøtten på kirkebakken.  Arrangementet på Abel har sin egen komité. Det er flott at vi de siste årene har samlet oss om en felles feiring i bygda, synes jeg.
 

Utefrokost
På onsdag morgen, kl 07.00, har gode kollegaer på kommunehuset, invitert meg på frokost ute i det fri. Hvor oppmøte blir vet jeg ikke i skrivende stund, så jeg venter i spenning!

Representantskapsmøte, møte med UDI og Kommunestyremøte.
Torsdag er møtedag. Det starter i Arendal med representantskapsmøte i Aust Agder Museum og Arkiv IKS.

Senere på dagen skal vi ha møte med UDI (Utlendingsdirektoratet) Det er viktig å ha en jevnlig dialog med dem da kommunen har ansvaret for å levere tjenester til beboere på asylmottaket. De er også interessert i å høre om hvordan mottaket fungerer i lokalsamfunnet.

På kvelden er det kommunestyremøte.

På agendaen i kommunestyret står bl.a.
-Kjøp av aksjer til etablering av felles tomteselskap for oppføring av biodrivstoffanlegg i Åmli.

Gjerstad og de andre kommunene øst i Agder er invitert til å delta i et spleiselag og Gjerstads innskudd vil i tilfelle være kr 406.000,- Saken var oppe i forrige kommunestyremøte men ble utsatt fordi det kom opp en del usikkerhet bl.a. om miljøeffekten av et slikt anlegg og hvilke utbytte Gjerstad i tilfelle ville få av det. Vi har derfor invitert ordfører i Åmli, Reidar Saga, til oss. Han vil i forkant av møtet informere kommunestyret mer om planene med biodrivstoffanlegget og svare på de spørsmål vi måtte ha.

Dette kan bli en spennende debatt som dere kan følge på nettet fra kl 18.30.

Vi får også besøk av ordføreren i Bygland, Leiv Rygg, som i den sammenheng representerer Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) Gjerstad kommune har fått invitasjon til å være med i dette. Han vil orientere oss om hva det i tilfelle vil innebære for oss i Gjerstad. Dersom kommunestyret finner dette hensiktsmessig vil det komme opp som sak i et senere møte.

Alle sakene til kommunestyret finner dere på kommunens hjemmeside.
 

Styremøte i Østre Agder
På fredag er Grimstad møteplass for styret i Østre Agder. En av sakene er ny avtale med Østre Agder brannvesen. Utkast blir framlagt for styret og skal til behandling i alle de respektive kommunestyrene.

 

Som jeg har skrevet litt om tidligere har Østre Agder hatt en evalueringsprosess på hvordan samarbeidet fungerer og hvilke utfordringer vi har.  Det er mye sannsynlig at det vil blir noen endringer for å få dette til å fungere optimalt. Vi skal i tida framover ha en egen gjennomgang i hvert av kommunestyrene før det skal tas en endelig beslutning om hvordan Østre Agder samarbeidet bør organiseres i framtida. Samarbeidet må bygge på tydelige mål og fokusere på de overordnede og strategiske beslutninger for regionens utvikling.

Andre saker vi har på dagsorden kan dere lese mer om på ostreagder.no

Ønsker dere alle en fin uke!

Inger

 

 

Flere saker

Banksjef Nina Holte, ordfører Inger Løite og tidl. styreleder i Gjerstad Sparebank, Jan Kenneth De Bartolo

Østre Agder Sparebank gir 1 million til flerbrukshallen

Torgrim Landsverk og kona Nancy Ciancio ga bort halve prisbeløpet til kommunen. Foto: Astrid H. Bråten, Gjerstad kommune

Ga halve prisen videre til kommunen

Torgrim Landsverk og fylkesordfører Gro Bråten

Torgrim og Nancy fikk fylkeskommunens bygningsvernpris

Skytebanen på Solem er åpen igjen

Klart for skyting på Solem skytebane igjen

Postgirobygget leverte varene på Gjerstad LIVE. Allsangen runget over Brokelandsheia

God stemning på Gjerstad LIVE

Både mor og barn i kengurufamilien så ut til å trives i sine nye omgivelser ute i naturen på Brokelandsheia

Kenguruene for første gang ute i det fri

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder

Sammenkobling i det blå?

Gi ditt innspill til ny E18 gjennom Gjerstad innen 15. juni