Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 9

Da jeg ikke har skrevet ukeplan på et par uker vil jeg først gi et tilbakeblikk på noe av det som har vært.

 

Byggekomité
Vi har hatt det første møte i byggekomiteen for skole- og flerbrukshall. Det er viktig at hallen blir så funksjonell som mulig både som en idrettshall men også som et «kulturhus» i bygda. Det vil si at vi må sørge for at hallen bygges på en måte som gjør dette mulig og at den har det utsyr som trengs for å ha konserter og andre aktuelle kulturarrangement. I neste møte, som vi skal ha førstkommende torsdag, har vi invitert med representanter for kulturlivet i bygda slik at de får mulighet til å spille inn sine behov og ønsker.

 

13- årig skoleløp
Hvert år har vi et møte med Fylkeskommunen der de gjennomgår utviklingen i den videregående skole og våre elever der. Det gir oss en god pekepinn på hvilke utfordringer vi har og hva det må jobbes med i grunnskolen for å gjøre våre elever best mulig rustet til det videre skoleløpet. Vi har fortsatt noen utfordringer men ser en positiv utvikling på flere områder. Det er gledelig og viser at det jobbes godt på skolen i Gjerstad.

 

Samarbeidsavtale med Fylkeskommunen.
Samtlige kommuner i Aust Agder skal inngå en samarbeidsavtale med Fylkeskommunen. Fylkeskommunen ønsker å være en støttespiller for kommunene gjennom å dele erfaring og kompetanse. Samtidig som det forplikter kommunene å følge opp de overordnede områdene som er prioritert i Regionplan Agder 2020.

 

Politiråd
I forbindelse med «Nærpolitireformen» er arbeidet med forebygging noe av det viktigste. Det er også nytt at det skal inngås en forpliktende avtale mellom Gjerstad kommune og Agder politidistrikt. Lensmannskontoret på Brokelandsheia blir lagt ned men vi får en politikontakt som vil være tilstede på kommunehuset en dag i uka. Denne politikontakten vil være et viktig kontaktpunkt og bindeledd mellom politiet, innbyggerne og kommunen. Politikontakten vil også ha et tett samarbeid med den ordinære patruljetjenesten til politiet. Jeg tror dette blir en god ordning for Gjerstad da vi vil få et mye tettere samarbeid med politiet enn vi har hatt tidligere. Vi vil også ha jevnlige møter i poltirådet der rådmann, ordfører og aktuelle enheter i kommunen vil delta.

 

Kommunal vigsel
Som kjent har kommunene overtatt ansvaret for borgerlige vigsler. Jeg har allerede fått noen forespørsler. Dette er helt nytt for oss og vi må sørge for å innarbeide gode rutiner slik at seremoniene blir gjennomført på en fin måte.  Vielsene vi fortrinnsvis finne sted på Almuestaua dersom det ikke er andre spesielle ønsker.

 

Ad.hoc utvalg
I forbindelse med vedtaket om ny 1-10 skole på Abel ble det satt ned et ad.hoc utvalg som skal se på etterbruken av skolene i Gjerstad og på Fiane. I første møte kom det opp flere forslag til etterbruk men vi har foreløpig ikke konkludert. Onsdag skal vi ha neste møte og da møtes vi på Gjerstad skole for å se mer på hva de lokalene kan være egnet til. Jeg er ganske trygg på at vi skal finne en tilfredsstillende måte å løse dette på, uansett om vi selger eller om kommunen anvender bygningsmassen til eget behov.

 

Nye veier- ny E-18
Alle de sju involverte kommunene, fra Bamble til Grimstad, har sammen med de to fylkeskommunene samlet seg om et felles planarbeid for strekningen for nye E-18. Torsdag er det oppstartmøte der alle kommunene og Nye veier er med. Det blir da konstituering av styret for reguleringsarbeidet. Styret består av ordførerne i kommunene som omfattes av reguleringen. Utbyggingen av firefelts vei kan komme raskere enn forventet. Tvedestrand- Arendal skal som kjent stå ferdig høsten 2019 og mye tyder på at resten av strekningen fra Bamble til Grimstad påbegynnes i 2020. For Gjerstads del er det viktig at den nye traséen blir liggende omtrent der den er gjennom Brokelandsheia.

Eiermøte Agder energi
Fredag er det eiermøte i Agder Energi i Kristiansand. På eiermøte blir det en gjennomgang av ny eierskapsmelding som skal vedtas i mai.  Det er også meldt inn fra flere kommuner at  leveringssikkerhet på strøm må bli et tema i møtet. Alt for mange har opplevd strømbrudd opp til flere ganger i denne snørike vinteren. Vi vil også få en statusoppdatering på de sonderinger som har vært, med tanke på en eventuell fusjon mellom Agder Energi og Skagerrak Energi.

 

Jeg ønsker dere alle en riktig fin uke!

Inger

Flere saker

Politiet advarer mot falske e-postmeldinger

Politiet advarer om hackerangrep

Det er utfordrende føre på veiene i østregionen av fylket. Illustrasjonsfoto.

To trafikkulykker på E18 i Gjerstad søndag

Ånon Flåta er på god vei til å kvalifisere seg til junior-VM i Slovakia neste år. Arkivbilde.

Ånon Flåta vant med ett minutt

Fra fjorårets juleforestilling i Gjerstad kirke. Foto: Gjerstad skole.

Velkommen til Gjerstad skoles juleforestilling

Dachsen Viking er hjemme i varmen igjen. Foto: Facebook.

Viking er kommet til rette igjen

Per Vetle Kals ble årets kuskechampion for stallansatte på Klosterskogen

Per Vetle Kals med championtittel på Klosterskogen

Ordfører Inger Løite stod for ettermiddagens snorklipping på Burger King Brokelandsheia

Ordføreren åpnet Burger King Brokelandsheia

God stemning på Gjerstad Høyres årsmøte