Gjersdølsk ordliste

Her kommer en stilstudie av mange og velbrukte ord på gjerstaddialekt. Ordene er samlet av Ånon Ausland, og han tar gjerne imot nye ord, og evt. forslag til endringer.
Ta kontakt med Ånon direkte på aaa@teamtec.no eller på SMS til 917 34 337

Ord

Ordtype Betydning
Ahål (subst, inkjekj)  avsides, stygg plass 
Aksel (subst, hokj) skulder 
Annsliss (adv)  annleis 
Apal (subst, hankj) epletre
Ask 1. (subst, hankj) øskje, eske
  2. (subst, hohj) namnet på eit treslag 
Atte  (adj) i tillegg  (Kem atte du)
Au (adj) også (Du au) 
Augesyne (adv) godt synleg (uttrykk: stå midt i augesyne)
Aure (subst, hankj.) ørret (fisk) 
Avens (adv,adj) langt vekke
     
Baklesst (adj) lasset er lesst slik at det er for tungt bak 
Banketre (subst, inkjekj) tjukk fjøl med håndtak te å banke klede med ved vask
Beite 1.(subst, hankj) meitemark (også kalt beitemakk i Gjerstad)
  2. (subst, hohj) stund
  3. (subst, inkjekj) staden dyr går og beitar
  4. (verb) å gå på beite 
Bortaføre prep bortenfor
Blekke 1. (subst, inkjekj)  lauvblad
  2. (verb)  kaste (Å blekke stein på innaen) 
Bure (verb)  knurre, brumme
Buse (subst) nasegroms
Bein 1. (adv, adj) rett
  2. (subst, inkjekj) ben
Bærfis (subst, hankj) insekt som gjør at eit bær smakar vondt
Bærpelær 1. (subst, hankj)  utstyr til å plukke bær med
  2. (subst, hankj) person som plukkar bær 
Betutla (adv) nedtrykt, sorgfull 
Bjynn (subst, hankj) bjørn
Blekke (subst, inkjekj) lauvblad 
Bont (subst, hankj) bunt 
Brase (verb) smelle, sprute 
Bron (adj) brun 
Bront sokker (subst, hankj) kandis 
Bråne 1. (verb) smelte
  2. (verb) kovnar av varme (uttrykk: De e så varnt at eg trur eg bråner!) 
Bålle (subst, hokj) eit lite brød 
Byfis (subst, hankj) person frå byen (tilsvarar uttrykket bøndar i byen)
Bælje 1. (verb)  skrike, rope høgt
  2. (verb) grine
  3. (verb) å drikke "på styrten"
Barbeina (adj/adv) barfot 
Bjor (subst, hankj) bever 
Brenne bråte (uttrykk) å brenne tørt og dødt gras om våren 
Bure (verb) knurre, brumme 
Bøsbrett (subst) feiebrett
Båsste (subst) børste
     
Dandere (verb) tenke på noko som det er vanskeleg å få til 
Dape (subst, hankj) dam, vannpytt 
Dass (subst, hankj) do, WC, toalett 
Di (pers pron, 3. person fleirtal)  dei 
Don  (subst, hankj) lyd 
Dondre (subst, hokj)  veldig tykk dame, gørrfeit 
Drasse (verb) dra (på noe unødvendig) 
Drøsa  (adj)  temmelig feit, fleskete (ho dere e temmelig drøsa) 
Dråprenne (subst) takrenne
Dykkån/dikkån (pers pron, 2. person fleirtal) de/dykk (uttrykk: Nå må dykkån svinte dykkån!)
Duppe (subst, hokj) tykk saus 
Duskregne (verb) småregne 
Dvask (adj)  småslapp i kroppen (seiast helst om drøsne damer) 
Dælje / delje (verb) slå 
Dårme (verb)  slumre, halvvegs sove
Dåkter (subst, hankj) lege 
Dåsemikkel (subst, hankj) ein som er lat, ein som ikkje får arbeidet unna 
     
Egen (adv, adj) sta, vrang
Egle  (verb) tirre, trekke opp, vere pågåande 
Egdehull (Subst, egenn.) nedstemt navn på tunnelen Gjerstadporten, som ligger like ved Egdehall 
Ekre (subst, hokj) jorde
Eninga  (adj, adv) hele tida, ett sett 
Ense  1. (verb) ta borti, vere innat/inntil
  2. (verb) legge merke til 
Ese 1. (verb)  utvide seg
  2. (verb) bli ivrig, bli sinna (uttrykk: E detta nåke å ese seg opp itter?)
     
Farte (med)  1. (verb) reise
  2. (verb) være kjæreste med, (hårfint mer forpliktende forhold enn å ståke med)
Feime  (verb) slå rundt seg 
Feri  (subst, hankj) ferie
Fikl  (subst, inkjekj) noko smått, fint
Fikle  (verb) fikle, plundre (uttrykk: Å e de du fikler me?)
Fingervått (subst, hankj) vante
Fisle  (verb) sladre
Fislærtut  (subst) sladrehank 
Fleis (subst, hankj) fjes 
Flese (subst, hokj) hurpe, drit-kjerring 
Fli meg (verb) kommando til annen person, "Gi meg"
Flyge 1. (verb) reise, reise utan formål
  2. (verb) flyge
Fore (subst, hokj) furu 
Framfus (adj) frekk, ubeskjeden, ein som går rett på
Fu  (subst, hokj) bakende, rompe 
Fuball  (subst, hankj) rompeball 
Fuhål (subst, inkjekj) endetarmsåpning, også brukt som skjellsord, eks. "Ditt fuhål!"
Fæul  (subst, hankj) fugl 
Fålk  (subst, inkjekj) folk
Frøsen (adj/adv) frysen
Førrgårs (adv) dagen før i går
Fånn 1. (subst, hokj) (snø)fånn
  2. (subst, Inkjekj) fond (pengefånn) 
     
Gaern / gaeln  (adj) galen 
Galskli  (adj) galent, villt 
Gaule (verb) grine 
Gild (adj)  samleord for: trivelig, moro, grei, fin, snill
(brukans i enhver setning....)
Golokt (subst, hokj.) parfyme, deodorant
Gjørst  (verb) gjere med vilje 
Gonshåle (subst, hankj)  (ute)do, dass, , toalett
Grisli 1. (adj) ureint, stygt 
  2. (subst, hankj) Grissly (ein stor Grislibjynn) 
Gånj (subst, inkjekj) garn 
Gått 1.(subst, inkjekj) slikkeri
  2. (verb, preteritum)  reist (nei, han har gått)
  3. (adj)  bra, nydelig (ølet smakte dugelig gått) 
Gårr (adj, adv) veldig, forferdelig (gårrgild, gørrmoro..) 
     
Hangle (verb) vere på grensa til sjuk 
Haueværk 1. (subst, inkjekj) hodepine, komplisert problem ( De' va' et haueværk å få te') 
  2.  (subst, inkjekj) hodepine, kurerast med Paracet ( e har så haueværk på søndaane) 
Haukanshest (adj) Når et barn sitter på skuldrene på en voksen, sitter det på haukanshest
Haukubbe (subst) hoggestabbe
Håndle (subst, inkjekj) handledd 
Høye (verb) ta inn høyet etter at det har tørka
Henn/henne (spørj pron) hvor  - eks. "Å henne kommer du i frå?"
Heve 1. (verb) heve (Heve en sjekk)
  2. (verb) hive, kaste (Heve en sjekk, noe som ikke må forveksles med å heve en sjekk, da det kan bli veldig dyrt) 
Hinnars (eige pron) hennes
Hiren (adj) på godlag (f.eks. etter ein dram, og kan tenke seg en til...)
Hemse (verb) heise buksene og putte skjorte ned i buksene. 
Hesje 1. (subst, hokj) høy som henger til tørk på ståltråd
  2. (verb) henge høy til tørk på ståltråd
Hol  (adj) utan magemål 
  2. (adj) gjerrig
Holingen/holinga   lokalt kraftuttrykk, "Fytti holingen!" 
Hose  (subst, hokj) strømpe
Hoslesten (adj) strømpelesten 
Hauegaern  (adj) svimmel 
Harpeis (subst, hankj) harpiks 
Hauste (verb) rope, skrike 
Hegre 1. (subst, hankj) stor faul, med lange bein
  2. (verb) le, fnise
Hølje  (verb)  striregne
Hønn (subst, inkjekj) horn som på ei ku, evt. en trompet
Hønngammal (adj) svært gammal 
Hønnstyve (verb) gjøre ku om til kolle
Høre jete (verb) høre om 
Håffår (spørj pron) kvifor 
Håle (subst, hokj) hule
(pron.)  hva (Hå då henn??) 
Hål (subst, inkjekj) hull 
Håpe  1. (verb)  rygge (du håpa jo rett i me!)
  2. (verb)  ønske (e håper Moe Odin vinner i dag) 
Håre (spørj pron) hvor
Håssen (adv) korleis 
     
Ikønn  (subst, hankj) ikorn 
Imist (adj) så ymse, evt. litt uforutsigbart
Inaen (resip pron) kvarandre 
Innaføre (prep.) innenfor 
Innomhus (adv, adj) inne
Innsia (prep.) innsiden 
Innst (adv, adj) innerst 
Itter (adv, adj)  etter (Dessær kommer itter medda) 
     
Jatte (verb) tale etter munnen, vere einig med alle 
Jenn  (subst, inkjekj) jern 
Jibbersta (subst) Fødselsdag
Jot (adj, adv) stygg, ikkje særleg å se te
Jussom   Lars T. Vestøl-måte å si liksom på
Jynne  (adv,adj) gjerne 
Jyslig  (adj)  grusom, stygg 
Jønntau  (subst, inkjekj)  wire 
Jøv   uttrykk for usannhet
     
Kalli (adj, adv) ugoskli, voldsomt, veldig 
Kavråten (adv) beskrivelse av ugrei person eller ev. gjennområtnet treverk
Kem (spørj pron) hvem
Kjeft 1. (subst, hankj) munn
  2. (adj)  skjenn (Bare kjeft tebasje på læræren) 
Kjele 1. (subst, hankj) kassrolle 
  2. (verb)  kose, elske med (rett før sex f.eks.) 
Kjenn (subst, hokj) tjern
Kjennblekke  (subst, hokj) vannlilje
Kjennpytt (subst, hankj) lite tjern 
Klæie (verb) klø
Kline 1. (verb) jamne utover
  2. (verb) gjerne kjærsteting 
Klåfingra  1. (verb) ikkje greie å halde fingrane av fatet
  2. (verb) vere tjuvaktig 
Kneke (verb) gni
Kneken (adj) gjerrig 
Knoffe (verb) sku hardt, dytte 
Knorv (subst, hankj) nedlatende uttrykk. eks. "Fyttiholinga for ein knorv!"
Kvælve  (verb) kante 
Kvåe (subst, hokj) tyggegummi 
Kvortir  (subst, inkjej) kvarter 
Kompespenn (subst) vondt i magen pga. for stort inntak av komper
Kos (subst, hankj) klem
Kose  (verb) klemme 
Kreksa (adj, adv) holinga, ille (fytti kreksa)
Kraune (verb) klage
Krofsli  (adj) uggent, bløtt og kaldt
Kronglete (adv, adj) vanskelig å komme til 
Kruken (adj) Ein som må ha minst 26 grader i badevannet, ellers er det kaldt
Kry 1. (adj) stolt
  2. (adj) sprek, som regel brukt når en føler seg bedre etter å ha vært sjuk ei tid (uttrykk : "Nei, nå e e så kry at !") 
Krøste (verb) trykkje
Kusleik (subst, hankj) hårlaus tunge frå panna
Kvefs (subst, hankj) veps 
Kvirv (adv) opplagt og positiv, hyper
Kyte  (verb) skryte 
Kønn (subst, inkjekj) korn 
Kovne (verb) vere svært varm, svette ihel 
     
Lausbeten (adv) fisken bit stadig, men utan å henge på kroken 
Lete (verb) når pennen verkar (uttrykk: Denna pennen leter ikkje!) 
Leverhøgg (subst, inkjekj)  sting, stikk i magen når en trener for hardt og ikkje e trent nok (Råd: ikkje tru du e i så god form etter all den etinga og sofasittinga. Ikkje et rett før trening og ta det rolig fra starten av.) 
Limbann (subst, inkjekj) teip
Lime (subst, hankj) kost
Lortlag (adj) dårlig humør
Lortsekk (subst, hankj) lokal variant av drittsekk
Lye 1. (verb) avta, (vinden lyer)
  2. (verb)  gjøre som ein seier 
Løen (adj) lodden 
Løgn 1. (adv, adj) løgn
  2. (adv, adj) rolig
     
Magesjuke (subst, hokj) diaré 
Makk (subst, hankj) mark 
Matlei (adj) mista lysten på mat 
Matlens (adj)  har ikkje meir mat igjen 
Maule (verb) ete mellom måltida, ete utan tilbehøret 
Mauli  (adj, adv) mulig 
Medda (subst, hankj) middag 
Mjælk / Mjelk (subst, hokj) melk
Murre (verb) småverke
Målte  (subst, hokj) multe 
Mørbanka (adj) sår og stiv i kroppen, lemster
Møte 1. (subst, hokj)  møte
  2. (verb) møte 
Møtting (subst, hokj) gjødselskjeller (ikkje se golokt)
Måske (subst, hokj) maske
     
Naglesprett (subst, hankj) så kald at det gjer vondt i neglene
Nattkjenn (subst) Nøttekjerne
Neaføre  (prep)  nedenfor
Neve (subst, hankj) hand
Neppå (adj) ute av seg, -> se ulagli 
Niste (subst, hokj) matpakke (hellst skausjever) 
Naue (verb) lide 
     
Omtrennt  (adj) cirka 
Ompass (adj) omtrent
Onnerbokse (subst, hokj) underbukse, truse 
Oppsett (adv) luft i magen (uttrykk: Eg e så oppsett i magen) 
Ore (verb) ise oppover 
Orsvall (subst, hankj) is som veks 
     
Pele (verb) plukke 
Pissemaur (subst, hankj) eitermaut 
Plar (verb) bruker 
Plugedure (subst, hokj) Dondre, smellfeit dame
Pråmm (subst, hankj) pram
Popkønn (subst, inkjekj) popkorn
Puttis (subst) gamasker
     
Rakne (verb) tøy som går i stykker 
Rekans  (adj, adv) slengande, vimande 
Reke 1. (subst, hokjønn) reke
  2. (verb)  reise utan formål 
Revne (verb) rakne
Rontom (adj, adv) rundt omkring 
Rove (subst, hokj) sårskorpe 
Rypsekk (subst, hankj) sekk utan meis
Rågn (subst, hankj) rogn 
Råme (verb) treffe 
Røyne 1. (verb) undersøke om isen er gåande
  2. (verb) kjenne at noko er ei påkjenning (uttrykk: Det røynær på)
Råten 1. (adj) roten
  2. (adj) veik (uttrykk: Tråden var heilt råten) 
     
Sagmugg (subst, hankj)  sagflis 
Segen (adj) trøytt og sliten 
Sia 1. (adj)  siden (På andre sia)
  2. (adj)  siden (Sia den gongen har mykje skjedd)
  3. (adv)  senere (Mi gjør det sia) 
Sjemmst (adv, adj) skamme seg 
Sjen (subst, hankj) tur ( skal bare ut ett sjen) 
Sjepe (verb) rekke tunge
Sjepe a (verb) rydde/gjøre rent
Skjevels (adj) synd, uflaks
Snøst (verb)  miste hår eller pels 
Skameten (adv) forspist
Skarve (adv, adj) stakkarslig, liten (bare ein skarve kalv) 
Skjemmt (adj) ikkje kvass, uskarp
Skjesse 1. (verb) ha lyst på
  2. (subt, hokj) skøyte
  3. (verb) gå på skøyter 
Sjeve 1. (subst, hokj) brødstykke
Skjule 1. (verb) gøyme, teie med
  2. (verb) skylle
Skjøre  (verb) gjøre reint på gålvet i fjøset.
Sklient (adv, adj) glatt, sleipt 
Skral (adv, adj) dårlig, i dårlig stand 
Skrøpeli (adv, adj) elendig, enda verre stand 
Skrapslått (subst, hankj) slått mellom steinar og andre hindringar
Skreidør (subst) skyvedør
Skrålle (verb) snakke, prate om laust å fast
Skuve (verb) sku, dytte 
Skyte lings (verb) legge børsa mot venstre skulder 
Skåfte (verb) skulke 
Skåle 1. (subst, hankj) "forværelset" til fjøset
  2. (verb) skåle 
Skåt 1. (subst, inkjekj) skudd
  2. (subst, inkjekj) opning i ei li 
Skåte (verb) ro pråmmen bakover
Sleve (subst, hankj) stålorm Slepe
  1. (subst, hokj) traktorvei
  2. (verb) dra (etter seg) 
Slark (adj, adv) slingrete, lealaus 
Sleten 1. (adv, adj) trøtt, sliten
  2. (adv, adj) gammal, ufint brukt 
Smeike (verb) klappe 
Smygstol/Smaugstol (subst, hankj.) Hempa på buksa til å tre belte igjennom 
Snile (subst, hankj.) snegle (treging)
Snoke (verb) leite og grave i andres ting
Snål 1. (adj) koseleg, grei, nusseleg
  2. (adj) rar
Snåve (verb) snuble 
Sokkler (subst) skyller/grisemat (restavfall)
Soplime (subst, hankj) sopekost 
Sondlen (adj) svimmel, ofte fordi ein er høgt over bakken 
Spete 1. (subst, hokj) strikkepinne
  2. (adj) dugli tønn, ( Ho e tønn som ei spete)
Spille (verb) søle 
Stadi (adv, adj) ofte, titt, rett som det er 
Stampe (verb) skvise bær til syltetøy 
Stelle 1. (verb) reparere
  2. (verb) lage (uttrykk: stelle medda) 
Stomp (subst) brød
Storkjefta (adj) frekk i munnen
Stulle (verb) gje dyra mat 
Stuttorv (subst, hankj.)  liten ljå (slik te å slå gras med, før kløpparn kom) 
Streten (adv) sta/stå imot
Stølpe 1. (verb) gå i snøen der det ikkje e måka.
  2. (subst, hankj.)  stolpe (telefonstølpe) 
Stæle (verb)  stjele 
Størkne (verb) tørke, stivne
Stuve (subst) stubbe, også en sær person
Styve (verb) felle, hogge ned tre
Ståke (med) (verb) prøve å bli kjærste med,-> se 'farte med' 
Surmule (verb) furter, er gretten
Suseladd (adj) sløving, nerd 
Svall (subst, hankj) is, holke
Svarte julaften (subst) 22.des
Svintoks (subst, hankj) grevling
Søgledape (subst, hankj.) søledam
Sømme (verb) symje /svømme
Såm (adj)  uklar (De brillene mine e gørrsåme i regnvær) 
Sårhjerta (adj) blir lett rørt 
Såssåne (adv) slik
     
Tehengær (subst, hankj) tilhenger 
Tebarsj (adv, adj) tilbake
Tenskrike (verb) skrike høgt og lenge 
Tere (subst, hankj) tiur 
Tess (adj, adv) brukeleg, (E de dær no tess) 
Tio (adv) lyst på / lyst til
Titt 1. (adv, adj) ofte, stadig
  2. (adv, adj) tett, (titt som ett kratt) 
Ton (subst, inkjekj)  tun
Tram (subst, hankj) trapp, foran inngangsdør
Trau 1. (adj) motvillig (uttrykk: Han va trau til å danse)
  2. (subst, inkjekj) trau
Trege (verb) angre
Trev  (adj)  godt humør (å være på trev = å være på godt humør)
  (subst) loft i uthus (hems)
Tri (talord) tre 
Tryte (subst, hokj) abbor 
Trøe (subst, hokj) pedal 
Trøkke (verb) trykke, klemme
Tråll (subst, inkjekj) troll 
Trøttans (adj, adv) trøytande, kjedeleg 
Tråte (verb) gje seg over, ikkje orke meir 
Tykke (verb) synes, meine 
Totte (verb) syntes
Tåfis (subst, hankj)  vond lukt frå føter 
Tåli (adj)  temmelig (han e ein tåli gild kar) 
Tåt (subst, hankj.)  munn (tørke ungane rundt tåten) kjeft (Hold tåten på deg!)
     
Ugoskli  (adj, adv) veldig 
Uthus (subst, hokj) uthus 
Ukjure (subst, hokj) person som tek dårleg vare på ting 
Ukjuren 1. (adj) karakteristikk av person (sjå ukjure)
  2. (adv) karakteristikk av handling (sjå ukjure) 
Ulagli  1. (adj) vere sjuk 
  2. (adj) å oppføre seg upassende
Ulili  (adj/adv) ubehageleg
Urven (adj, adv) irritert person, vær eller okse
Uttaføre (prep.)  utenfor 
Uttaté (adv) utanfrå 
Uttveien (subst, hankj.)  den første halvdelen av ein tur fra Gjerstad til Risør og heim igjen. 
Uvann (adj,adv) ikkje nøye, 
Uvanti (adj) lettvint/enkelt/ let få få til. Eks: De e uvanti å høgge ein lakter ve' når øksa e' go'
Uvøren (adj,adv) uforsiktig 
     
Vanen (adj) nøye på maten 
Vanndape (subst, hankj) vanndam 
Vemle  (verb) vere kvalm 
Voksterflåg (subst, inkjekj) voksesmerter (spesielt hos barn)
Vranten (adj) bevisst kverulantisk person, pga. dårlig humør
Værka  (adj, adv) midt i veka 
Vønnøy (subst, inkjekj) vindu 
     
Ykkla (subst) avfallet, altså "bare ykkla igjen"
Økta (subst) ettermiddagsmåltid 
Å 1. (inf. merke)  å
  2. (spørj pron)  hva, f.eks. "Å henne bur du henne? 
Årdne  (verb) ordne, fikse 
Årm (subst, hankj) orm 
Åkkle (subst, hokj) ankel 
Åvaføre (prep.)  ovenfor 
Åverhendig (adj)  veldig, voldsomt