Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Statusrapport fra kommunen om virus-situasjonen

Ordfører Inger Løite har sendt oss en statusrapport fra koronahverdagen i kommunen.

Det ble i ettermiddag kjent at Regjeringen viderefører alle gjeldende tiltak for å hindre smittespredning og de har også gjort noen innstramminger. Blant annet sier de at man ikke bør være mer enn fem sammen i en gruppe når man er ute.
Husk å hold avstand når du er på butikken og andre steder det er flere mennesker. For Gjerstad så gjelder fremdeles vedtaket om at man ikke har lov til å ha fester med mange mennesker hjemme. (ikke over fem personer, utover husstanden)

 

Jeg vil også innstendig be alle om å overholde regler for håndvask/ rens som gjelder i butikker. Jeg har dessverre observert at ikke alle er like nøye med det.

 

Vi forholder oss selvsagt til det sentrale myndigheter bestemmer og det betyr blant annet at skolen og barnehagen vil være stengt til over påske og besøksforbudet på omsorgssenteret vil opprettholdes.

 

Jeg har i dag hatt en e-post utveksling med enhetslederne i kommunen og heldigvis så går driften ganske greit de fleste steder.
 

 

Skolen
I skolen får  alle elever undervisning og de med spesielle behov får ekstra oppfølging av lærere og assistenter.
Det har vært litt utfordringer med  de digitale løsningene, men enhetsleder melder at med noe fleksibilitet på innleveringstidspunkt for elevene har også dette gått forholdsvis bra.

Skolen har et omsorgstilbud til noen få elever.

 

Helsestasjonen følger opp de yngste barna, kontroll etter fødsel og nødvendige vaksiner for de minste. Ellers er helsestasjonen i kontakt med alle de familiene de skulle ha vært i kontakt med i denne perioden.

 

Skolehelsetjenesten følger opp elever pr telefon (de de følger opp til vanlig). I tillegg har skolehelsetjenesten jobbet med å få ut informasjon til om div. hjelpetelefoner og annet. Det finner dere opplysninger om på kommunens hjemmeside.

 

Barnehage
Også barnehagen melder om at det etter forholdene går bra.  De ansatte er fleksible, positive og ivrige på å hjelpe til i dugnaden vår.

Alle familier blir oppringt fra en ansatt i barnehagen, som snakker både med barnet og foreldrene. Det gjør de både fordi de synes det er hyggelig og også for å forsøke å kartlegge om noen trenger ekstra hjelp.
Barnehagen har, i likhet med skolen, også gitt et omsorgstilbud til noen få barn i perioden det har vært stengt for vanlig drift.
Både barnehage og skole samarbeider med barnevern og flyktningetjenesten.

 

Helse-  og omsorg.
Driften i enhet for helse og omsorg går relativt normalt bortsett fra midlertidig stenging av Kontaktsenteret og dagtilbudet. Utover det klarer de å levere de samme gode tjenestene.
Det er ingen av brukerne som har mistenkt eller påvist smittet. 
Mange av de ansatte som var i karantene på grunn av utenlandsreise er tilbake igjen. De har stort sterkt fokus på smittevernsrutiner og med planer for å sikre den nødvendige bemanningen, også framover.

 

Samfunnsenheten
Samfunnsenheten har satt i verk flere tiltak for å redusere smittefaren.
Både de ansatte i teknisk utedrift og renholdspersonalet er fordelt rundt på forskjellige bygg, med faste arbeidsplasser. De ansatte i renhold er en viktig ressurs i den situasjonen vi er da renholdet må styrkes på flere steder.
Også ansatte i utedrifta har viktige oppgaver ved en eventuell krisesituasjon med vann og avløp, ledningsbrudd etc. Det er betryggende å høre at opplæring og beredskapstiltak er godt ivaretatt.

 

Næring
Næringssjefen har løpende dialog med de næringsdrivende i bygda. Situasjonen for enkelte er dessverre ganske kritisk. Næringssjefen har også sendt ut info til alle bedrifter om statens krisepakke for bedrifter, samt info fra bankene. Dette finnes det også informasjon om på nett.
Når næringslivet sliter resulterer det også i permitteringer av ansatte. Det er sterk økning i antall ledige og permitterte. NAV Gjerstad har som mål å ringe alle nyregistrerte i løpet av noen få dager.

Jeg vil oppfordre alle til å benytte seg av vårt lokale tilbud når vi kan og også etter denne unntakstilstanden er over. Vi trenger våre næringsdrivende i bygda.
 

Biblioteket er som kjent stengt. Det finnes mange digitale løsninger, som både skole og private kan benytte seg av. Mange nettsider som man vanligvis må betale for, er nå frigitt, så de er gratis i denne perioden. Nasjonalbiblioteket har også gitt tilgang til alle sine e-bøker. Biblioteksjefen har lagt ut info om dette på bibliotekets nettside, samt at det er lagt ut info på Facebook.. Dette oppdates jevnlig.

 

Jeg synes det er ganske imponerende at vi klarer å opprettholde en tilnærmet normal drift i alle enhetene. Det hadde vi aldri klart uten alle de dyktige og ansvarsbevisste ansatte i kommunen. Alle er løsningsorienterte og står på for å gjøre sitt beste. De viser i praksis at Gjerstad er best når det gjelder. Tusen takk alle sammen!

 

Ingen er bekreftet smittet i Gjerstad foreløpig men det betyr selvfølgelig ikke at vi kan slappe av, det vil fortsatt bli en krevende hverdag framover.   Vi vil få bruk for frivillige til ulike oppgaver og jeg vil oppfordre dere som kan hjelpe til å registrere dere hos Frivilligsentralen.

 

Ta vare på deg selv og dine. Vær fortsatt nøye med å følge de råd og regler som gjelder. Nå hele bygda stå sammen og hjelpe hverandre, det  tror jeg er den beste oppskriften på hvordan vi kommer oss gjennom dette.

 

Ha ei fortsatt god uke alle sammen!

 

Med vennlig hilsen fra Inger

Flere saker

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august