Badeplassen ved Stea i Egddalen.
Badeplassen ved Stea i Egddalen.

Stea Vel ber om 25 000 i støtte fra kommunen

Stea Vel har søkt kommunen om støtte til diverse utbedringer av brygge/badeanlegget i Egddalen. Saken skal behandles i formannskapet førstkommende tirsdag.

I søknaden opplyser Stea Vel om at de ønsker å tilpasse bryggeadkomsten til rullestolbrukere, kjøpe inn badebøyer for å gi et friområde der båter ikke har tilgang ved stranda, ca 40m fra land.  I tillegg ønsker velforeningen å anskaffe fire benker som vil festes til fundament i bakken slik at de er sikret mot flom. Totalt anslås utbedringene til å koste kr. 43 000,-

I saksdokumentene mener kommunedirektør Torill Neset at anlegget synes å være et svært nyttig tiltak og minner om at det ikke er noen bade- eller fiskeplass som er tilrettelagt for alle i Gjerstad. Dette var en sak som råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var opptatt av i sitt siste møte. Kommunediretøren mener søknaden er innenfor regelverket for å gi tilskudd, men overlater til politikerne å avgjøre om søknaden skal imøtekommes eller ei.

På formannskapets disposisjonskonto står det igjen kr. 27 500,- og det er nå opp til politikerne å bestemme om de ønsker å tømme denne kontoen halvveis inn i 2020. 

 

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"