Bør politiet informere publikum i større grad enn i dag ved politiaksjoner? Illustrasjonsfoto
Bør politiet informere publikum i større grad enn i dag ved politiaksjoner? Illustrasjonsfoto

Trenger publikum mer detaljert informasjon i politisaker?

Redaktør i Aust-Agder Blad, Lars Taraldsen, mener at politiets informasjonstjeneste står til stryk. Men hva kan publikum egentlig forvente at politiet informerer om?

I Taraldsens kommentarer til den konkrete biljakten i Gjerstad mandag kveld mener han at politiet svikter i sine informasjonsrutiner, og at pressen ikke fikk nok informasjon underveis om den pågående politiaksjonen.

Hvor skal grensen for politiets informasjonsplikt gå?
Jeg er ikke uenig i at det til tider kunne komme hyppigere og mer detaljert informasjon fra politiet enn en mikromelding på Twitter i forbindelse med pågående aksjoner. Men begrunnelsen for dette kan ikke være at folk er "nysgjerrige" på hva som skjer når de hører en sirene eller ser biler med blålys langs veien. Heller ikke at avisene skal kunne få alle detaljer om en sak kontinuerlig. Det vil rett og slett være for ressurskrevende. Det må gå en grense et sted. Vi må ha tillit til at politiet selv vurderer nødvendighetsgraden av å gå ut med informasjon til publikum.

Det er ikke så mange årene siden politiet tok i bruk Twitter, og mang en avisredaksjon har hatt kjapp tilgang til hendelsene som oppstår. Om avisene ønsker mer "kjøtt på beinet" enn det de får via Twitter får redaksjonene heller prioritere å sende ut sine journalister på saken. Twittermeldingene inneholder i de fleste tilfellene en god nok stedsbeskrivelse. Det kan ikke forventes at politiet til enhver tid skal kunne prioritere å ha egne intervjuer med hver enkelt avis til alle døgnets tider. Politiet har samtidig mer effektive kanaler enn avisene for å informere publikum om alvorlige hendelser.

Kommunen er drillet på publikumsopplysning
Om en sak vurderes alvorlig nok til at publikum skal informeres er det meg bekjent vanlig praksis at politiet først kontakter kommunens ledelse/beredskapsteam, som deretter får i oppdrag å informere presse og kommunens innbyggere. Kommunene har gode rutiner på å kunne informere innbyggerne raskt, som f.eks. pr. SMS til alle husstander om viktig informasjon må raskt ut til folk. Dette har tidligere vist seg å fungere utmerket, og politiet vet godt om denne muligheten. Slik varsling kan skje til alle kommunens innbyggere, eller de som er lokalisert på et visst sted i kommunen. På denne måten kan alle få informasjon raskere enn ved selv å måtte lete seg frem til informasjon på nett.

Politiet har også ansvar for ikke å spre unødig frykt
I den konkrete biljakten var det tydeligvis ikke "galmannskjøring" før ryggeepisoden ved Løite, da sjåføren valgte å rygge på politibilen. Etter det jeg har lest kjørte sjåføren av den omtalte Porschen under fartsgrensen med politiet etter oppover Gjerstadveien. Basert på denne opplysningen kan man diskutere om situasjonen var dramatisk eller ei, på et tidspunkt da de aller fleste er innendørs. Jeg er usikker på om gårsdagens hendelse er alvorlig nok til politiet burde ha gått ut med ekstra varsling til publikum i nærområdet. Politiet har også et ansvar for å ikke spre unødig frykt. Hadde kjøringen skjedd på dagtid da normalt barn ferdes langs veiene ville nok saken blitt vurdert annerledes. Jeg håper i alle fall det.

Telefonvakter vs. operativt politi?
Under hendelsen i Gjerstad i går kom det raskt 4 politipatruljer, helikopter og hundepatruljer til stedet. Det er usikkert om så mange hadde kommet så fort om politiet hadde omprioritert ressursene til å ha flere på telefonvakt til informasjonsarbeid fremfor patruljer ute i operativ tjeneste. For egen del er jeg ikke i tvil hva jeg som innbygger ville prioritere, nemlig det sistnevnte.

02800 må fungere bedre enn i dag
Siden politiet til stadighet oppfordrer publikum til å ringe inn til vaktsentralen på 02800 om hendelser i lokalmiljøet, er det for dårlig at man må vente opptil en time slik AAB tydeligvis har erfart. Dette vil gjøre til at publikum slutter å melde fra. Ikke minst i et forebyggende perspektiv er dette for dårlig. Har man mistanke om at noe kriminelt foregår i lokalsamfunnet bør man kunne få kontakt med politiet på telefonen på en enklere måte. Samtidig er det enda viktigere at nødnummeret 112 til politi/redningssentral til enhver tid er betjent med nok personell. Så må innringeren selv vurdere om henvendelsen skal klassifiseres som en nødtelefon eller ei.

Rune Hagestrand.

Flere saker

Innredningen av Torbjørnshall er i full gang

Full aktivitet i Torbjørnshall

Dyrepasser i Den Lille Dyrehage, Bente Gjernes, imponerte med gode svar og et godt smil i gårsdagens direktesending på NRK.

Solide seertall etter Norge Nå fra Brokelandsheia

Kai Ove Sandåker og Jan Arild Horne er ikke særlig imponert over standarden på fylkesveg 74

- Nå må noe gjøres med denne veien!

Sveinung Haugstøyl var blant intervjuobjektene i kveldens direktesending.

God stemning i Norge Nå

Svein Jørund Githmark, Marcus Langmyr og Terje Terjesen vant lagskyting i Froland. Foto: Facebook.

Gjerstad JFF tok lag-gull i Froland

Gjerstad kommune gikk i pluss i 2018

Gjerstad kommune gikk i pluss i 2018

Tone Helene Strat er førstekandidat for KrF i Gjerstad.

Tone Helene Strat blir listetopp for KrF

Brokelandsheia sett fra lufta under Brokelandsheiadagene. Foto: Smeland Media

Norge Nå sender fra Brokelandsheia