Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com
Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

- Agder skal ta ledertrøya i det grønne skiftet

- Kampen mot menneskeskapte klimaendringer er vår tids viktigste kamp. Og det skal være en av de viktigste sakene for en Arbeiderpartiledet regjering.
//Cecilie Knibe Kroglund og Kai Steffen Østensen, Agder Ap.

Vi har kun 9 år på å løse klimakrisa før konsekvensene blir fatale. Innen 2030 skal Norge kutte 55% av klimagassutslippene og Arbeiderpartiet er klar til å gjøre Norge til klimaleder. Det gir store og viktige muligheter for Agder. 

Det må bli lettere for vanlige folk å ta klimavennlige valg og vi må skape grønne jobber for fremtida. Når Arbeiderpartiet går til valg på en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, betyr det at vi ønsker alle med på laget i omstillingen som må skje. Vi har ikke råd til at noen står på sidelinjen i klimakampen. 

 

Kampen mot menneskeskapte klimaendringer er vår tids viktigste kamp. Og det skal være en av de viktigste sakene for en Arbeiderpartiledet regjering. På Sørlandet skal vi bruke kompetansen fra prosess og leverandørindustrien, sammenmed engasjementet til klimastreikerne og unge klimabrølere,for å skape et grønt industrieventyr. Det trenger vår landsdel som har færre tilgjengelige jobber enn andre landsdeler og flere unge utenfor arbeid.

 

Helt konkret skal Arbeiderpartiet kutte 55% av klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030, i tråd med Parisavtalen. Vi skal øke CO2-avgiften frem til 2030 for å nå klimamålene, og vi skal bygge ut el-ladenettet slik at alle kommuner kan sikre nok energi til utslippsfrie biler. Det siste er viktig for at vanlige folk skal kunne bidra. Ingen skal miste muligheter fordi Norge skal nå sine klimamål. 

 

For å få til omstillingen vi trenger skal vi bruke kompetansen i oljenæringen til å utvikle de nye grønne arbeidsplassene vi trenger for å ta lederposisjon innenfor havvind, batteriteknologi, hydrogen og karbonfangst og lagring. En aktiv stat er avgjørende og nok penger og kapital må til for at næringsaktører skal tørre å ta risikoen det kan være å starte nye industrieventyr. 

 

Arbeiderparti sin klima- og næringspolitikk gir altså ikke bare svaret på klimakrisen, men også på Agder sine særskilte utfordringer. Samtidig spiller vår politikk på Agder sine aller beste fortrinn. Når vi går for å øke støtten til satsinger som batteriteknologi, havvind, hydrogen og karbonfangst- og lagring, blant annet ved å gjennomføre en skattereform slik at det blir mer attraktivt å investere i klimavennlige næringer her i Agder. Når Arbeiderpartiet vil jobbe for at Agder får en sentral rolle i utviklingen av en batteriindustri i Norge, gjennom å legge til rette for etableringen av nødvendig infrastruktur, vil det direkte støtte opp om utviklingen av Morrows batterifabrikk i Arendal. Satsingen i Arendal vil gi ringvirkninger for hele Agder. 

 

Vi har alle et ansvar for å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. Men politikerne må være flinkere til å tilrettelegge for det. Arbeiderpartiet vil gjennomføre et nasjonalt løft for å bedre buss og togtilbudet, og ha en ny strategi for gjenbruk av både klær og utstyr. Folk i distriktene skal selvsagt få kjøre bilen sin, men med å prioritere flere ladestasjoner vil det gjør det enklere også på bygda å velge klimavennlig.

 

Over hele Norden kuttes det i utslipp og klimapolitikken får ny giv. I Høyrestyrte Norge klarer vi kun å kutte 4%. Det holder ikke. Og det haster å komme i gang. 

 

Når Arbeiderpartiet går til valg på at det er vanlige folks tur,så betyr det at klima- og næringspolitikken som føres skal favne alle. Vi skal leve av å redde klimaet. Og da må klimapolitikken være rettferdig, så flere har lyst til å være med på det grønne skifte. Og den rettferdige klimapolitikken kutter utslipp og skaper nye jobber. Det gir både oljearbeiderne, studentene og klimastreikerne trygge jobber også fremover. 

 

Cecilie Knibe Kroglund, 2. kandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder
Kai Steffen Østensen, 2. kandidat for Arbeiderpartiet i Vest-Agder

 

Flere saker

Det var ikke noe å si på innsatsen til barneskolelevene ved Abel skole i dag. Foto: Marit L. Presthagen.

Elevene ved Abel skole løp og løp - for tusenvis av kroner

Et nytt vårmarked i Tvedestrand kan åpne i mai neste år.

No Limit Events planlegger vårmarked i Tvedestrand

Bjønnem Baus var først på målfotoet i kveldens monteløp på Sørlandet. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Trenerseier for Per Vetle på Sørlandet

Fiane Ungdomslag inviterer til barnedisco på Fjelltun. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Velkommen til barnediskotek på Fjelltun - Kiwanis sponser pizza!

Vassendgutane lover full fest i Torbjørnshall 23. oktober.

Godt forhåndssalg til Gjerstad LIVE

Vinmonopolet på Brokelandsheia øker og øker. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Vinmonopolet på Brokelandsheia har passert Risør i omsetningstall

Byholt skole.

Har du lyst til å kjøpe en gammel skole eller et gammelt samvirkelag?

Magnus viste fram kjempekreftene sine i spurten om 3.plassen. Skjermdump: TV2

Magnus Sørbø tok en imponerende 3.plass i eliteritt