Abel Cecilie Knibe Kroglund og Even Tronstad Sagebakken, leder og nestleder i Agder Arbeiderparti.
Abel Cecilie Knibe Kroglund og Even Tronstad Sagebakken, leder og nestleder i Agder Arbeiderparti.

- Arbeiderpartiet lytter til Agder

- Det er store muligheter for vekst og utvikling her på Agder. For å utnytte disse mulighetene, trenger vi en aktiv stat i næringsutviklingen.
//Agder Arbeiderparti

Agder Arbeiderparti er spesielt opptatt å skape nye arbeidsplasser. Vi ønsker en ny-industrialisering knyttet til det grønne skiftet her i Agder. I praksis handler dette blant annet om å sikre god infrastruktur der hvor det er mulighet for etablering av lokale arbeidsplasser. Dette følges nå opp i Arbeiderpartiets alternative forslag i NTP.

 

Arbeiderpartiet vil ha utbedring av veien til Biozin-fabrikken på Åmli, og realisere nye veier til etableringen av Morrows batterifabrikk i Arendal og til GE Healthcares fabrikker i Lindesnes. For disse tre bedriftene handler det om å legge til rette for å sikre vekst og utvikling for en særdeles viktige kompetansebedrifter her i Agder.

 

Det er store muligheter for vekst og utvikling her på Agder. For å utnytte disse mulighetene, trenger vi en aktiv stat i næringsutviklingen. Staten har muskler til å legge til rette for ny-industrialisering, som hver enkelt bedrift ikke har alene. Staten må være en aktiv medspiller både når det gjelder å beholde og utvikle dagens næringer, og vi trenger aktiv stat for å gripe alle mulighetene det grønne skiftet gir for industri- og næringsvekst her på Agder.

 

Flere ledene økonomer henviser til at flere land er klare for økonomiske reformer. Det vises til at de som er aktive og klarer å starte slike reformer har ett fellestrekk; staten er tilbake som en aktiv aktør. Henvisningen går ofte til Bidens USA.  Han gjennomfører en aktiv motkonjukturpolitikk, ved å bruke store offentlige midler, spesielt innen infrastruktur, for å sikre vekst og utvikling.

 

Arbeiderpartiet ser også dette og ønsker et samspill mellom næring og stat. En Arbeiderpartiledet regjering vil bruke statens verktøy på en bedre måte enn dagens Høyre-ledet regjering. Arbeiderpartiet er klare på at staten skal ta et tydeligere ansvar for å sikre at infrastrukturen som skal utvikle regionene kommer på plass til rett tid. Det mener vi er helt nødvendig for å møte den tiden vi nå er på vei inn i på en best mulig måte for oss på Agder.  

 

«Alt henger sammen med alt» er et velkjent sitat fra Gro Harlem Brundtland. Det er helt sant. En helt sentral forutsetning for vekst og utvikling er godt utbygde veier til viktige eksportnæringer, slik som Biozin-fabrikken i Åmli, Morrows batterifabrikk i Arendal, og GE Healthcares fabrikker på Lindesnes.  Agder Arbeiderparti er veldig glade for at Arbeiderpartiet er klare på at disse prosjektene må realiseres, når de har kommet med sine forslag til Nasjonal Transportplan. I den anledning er det viktig å minne på om at dette er veier som ikke lå inne i forslaget fra Høyre, KrF og Venstre. Det mener vi er verdt å merke seg her på Agder.

 

Agder Arbeiderparti har de siste årene fått flere viktige gjennomslag i eget parti. Vi blir lyttet til og lagt merke til. En Arbeiderparti-ledet regjering, som vil sikre en aktiv stat innen næringsutviklingen, vil være det beste alternativet for vekst og utvikling her på Agder. Agder Arbeiderparti vil bruke sin posisjon for å sikre akkurat det.

 

Abel Cecilie Knibe Kroglund, leder Agder Arbeiderparti
Even Tronstad Sagebakken, nestleder Agder Arbeiderparti

Flere saker

Illustrasjon: Depositphotos.com

Nærmere 400 gjersdølinger har fått vaksinedose 3

Marita Strat. Foto: Facebook.

- Hvem er du i omgivelsene dine?

Foto: Ånon Ausland

Den nye løypemaskina er tatt i bruk

Det er på tide å skaffe seg årets julekalender fra Gjerstad Skolekorps.

Støtt Gjerstad Skolekorps - kjøp årets julekalender

Tom Inge Ausland. Arkivbilde

Vil kjøre ut julekasser til vanskeligstilte

Ordfører Inger Løite måtte selv se på klokka etter kveldens rekordraske kommunestyremøte. Skjermdump: Kommunens WebTV

Kommunestyret satte sannsynligvis ny rekord i kveld

Denne unge familien fra Fredrikstad viser stor medmenneskelighet i forbindelse med julen. Foto: Facebook.

Deler julekvelden i Gjerstad med ensomme

Steinar Pedersen holdt foredrag om Brokelandsheia på Vestmarkonferansen. Foto: Privat.

Vestmarkonferansen: Presenterte næringsområdet på Brokelandsheia