Dronefilmer

Her vil vi legge ut diverse dronefilmer fra Gjerstad. Klikk på tannhjulet under filmen, og velg best mulig kvalitet på avspillingen.

Gjerstad kirke m/prestegården

17.maitoget i Gjerstad 2015

Flom i Prestfoss og Sandåkerhølen, høsten 2015

Åsbø og Løite,  oktober 2015

Toget på Sørlandsbanen forbi Gjerstad stasjon, mai 2016