Haagen Poppe og Amalie Kollstrand er stortingskandidater for Høyre i Agder valgdistrikt. Foto: Mona Hauglid.
Haagen Poppe og Amalie Kollstrand er stortingskandidater for Høyre i Agder valgdistrikt. Foto: Mona Hauglid.

- Høyre vil ha en ungdomsskolereform

- Vi må gi flere elever et bedre grunnlag for å ta videre skole-, studie- og karrierevalg.
// Haagen Poppe og Amalie Kollstrand, stortingskandidater for Høyre

- Stadig flere ungdommer fullfører videregående skole. Da Høyre kom i regjering i 2013, var det kun 72 % som fullførte og besto, nå er tallet 80 %. Men fortsatt er det altfor mange unge som faller utenfor skole og arbeidsliv. Ofte starter utfordringene i ungdomsskolen.

 

De siste årene på grunnskolen er avgjørende for elevenes grunnleggende ferdigheter, mestring og motivasjon. Alt for mange har et høyt fravær på ungdomsskolen og går ut av grunnskolen med lave karakterer og manglende kompetanse i lesing, skriving og regning.

Vi vet at både kunnskapshull og andre utfordringer elevene tar med seg fra barnetrinnene altfor ofte får vokse seg store på ungdomsskolen, og at dette følger elevene inn i videregående opplæring. For Høyre er det viktig å ta tak i problemene før de får vokse seg store. Vi har gjort mye for tidlig innsats i skolen. Nå er det ungdomsskolens tur.

 

Høyre vil se på fagsammensettingen på nytt, innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag og gi en plikt om systematisk oppfølging av fravær for skolene. Vi vil legge til rette for profilskoler slik at vi får et mer mangfoldig tilbud og vi må åpne for at elevene kan velge mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk.

Grunnleggende ferdigheter er avgjørende og det er urovekkende at flere elever på ungdomsskolen sliter med lesing, og at mange 15-åringer forteller at de sjeldent leser på fritiden. Elever som sliter med lesing tidlig i skoleløpet mister ofte mestringsfølelsen og engasjement for lesing. Høyre mener det er viktig å sikre god leselyst i hele skoleløpet, og vil ha et krafttak for lesing på mellomtrinnet og ungdomsskolen.

 

Vi må gi flere elever et bedre grunnlag for å ta videre skole, studie og karrierevalg. Norge trenger flere fagarbeidere, og mange velger kanskje ikke yrkesfag fordi de ikke har fått oppleve hvor spennende og interessant det kan være. Høyre vil innføre et yrkesfaglig valgfag for alle, så flere får litt kjennskap til hva yrkesfag er før de skal velge videregående utdanning.

Høyre har høye forventninger og ambisjoner for alle elever. Vi skal stille strenge oppfølgingskrav til skoleeiere og lærere om å følge opp alle elever som opplever motivasjonsfall, er borte fra skolen eller som trenger tilpasset opplæring i fag. Og vi må stille krav og forventninger om tilstedeværelse og oppførsel hos elevene. 

 

For å kunne styrke innholdet og motivasjonen i ungdomsskolen vil Høyre gjennomføre en omfattende ungdomsskolereform. Ungdomsskolen må forbedres slik at flere elever er faglig forberedt og har gode grunnleggende ferdigheter, at færre mister motivasjonen og at flere har mindre fravær, og at ungdomsskolen gir et solid grunnlag for å velge senere studieretning i videregående opplæring.  

 

Amalie Kollstrand
Haagen Poppe

Stortingskandidater for Høyre i Aust-Agder valgdistrikt

Flere saker

Det var ikke noe å si på innsatsen til barneskolelevene ved Abel skole i dag. Foto: Marit L. Presthagen.

Elevene ved Abel skole løp og løp - for tusenvis av kroner

Et nytt vårmarked i Tvedestrand kan åpne i mai neste år.

No Limit Events planlegger vårmarked i Tvedestrand

Bjønnem Baus var først på målfotoet i kveldens monteløp på Sørlandet. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Trenerseier for Per Vetle på Sørlandet

Fiane Ungdomslag inviterer til barnedisco på Fjelltun. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Velkommen til barnediskotek på Fjelltun - Kiwanis sponser pizza!

Vassendgutane lover full fest i Torbjørnshall 23. oktober.

Godt forhåndssalg til Gjerstad LIVE

Vinmonopolet på Brokelandsheia øker og øker. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Vinmonopolet på Brokelandsheia har passert Risør i omsetningstall

Byholt skole.

Har du lyst til å kjøpe en gammel skole eller et gammelt samvirkelag?

Magnus viste fram kjempekreftene sine i spurten om 3.plassen. Skjermdump: TV2

Magnus Sørbø tok en imponerende 3.plass i eliteritt