Lensmann Odd Holum og politikontakt Margrethe Solvang i tirsdagens kommunestyremøte.
Lensmann Odd Holum og politikontakt Margrethe Solvang i tirsdagens kommunestyremøte.

Informerte kommunestyret om russituasjonen i Gjerstad

Kommunestyret ble tirsdag kveld informert om forebyggende rusarbeid i Gjerstad. 

-Dette har vi jobbet jevnt og trutt med. Politiet er ute hele tiden og avdekker mye, sa lensmann Odd Holum i kveldens kommunestyremøte.

- Vi gjør mye for å forhindre bruk av rusmidler, men skulle gjerne ha hatt litt flere verktøy i verktøykassen. Vi er samtidig pålagt av riksadvokaten en rekkefølge å prioritere sakene i. Mye av det vi gjør kan vi dessuten ikke informere om uten å gå inn i enkeltsaker. 

Jeg har stor forståelse for at mange foreldre er bekymret, det er vi også. Jobben mot narkotika og rus kan imidlertid ikke politiet gjøre alene. Det begynner gjerne i veldig ung alder, og det går mye på holdninger. Foreldre kjøper gjerne en moped til 14-15-åringer, og får beskjed om at dette er greit så lenge ikke de blir tatt. I tillegg er far i huset gjerne med på å trimme mopeden, som også blir bagatellisert.  Når ungdommen får slike holdninger til lovverket tidlig kan det fort eskalere til å gjøre andre lovbrudd som ikke synes så alvorlige, men som kan blir det etter hvert.
 

Dette gjelder et lite fåtall av ungdommene, de aller fleste er flott ungdom som oppfører seg ordentlig. Det er imidlertid fåtallet som bidrar til bekymringene og får overskriftene i avisene. Både skole, barnevern og andre har en rolle i dette bildet, og politiet har et godt samarbeid med disse, hvor det jobbes ned på individnivå, sa Odd Holum.
 

SLT-koordinator i Gjerstad kommune Harald Færsnes, understrekte også at et stort flertall av ungdommer i Gjerstad oppfører seg fint. 

- Vi har god oversikt over ungdomsmiljøet så lenge elevene er i grunnskolen, og den siste Ungdata-undersøkelsen fra 2019 viser ingen alarmerende tall for Gjerstad. Vi har imidlertid bekymring rundt rusbruk hos eldre ungdom / unge voksne i Gjerstad. Dette er ikke noe nytt. Utfordringen er at disse selv ikke mener de har noe problem. Flere av dem er også myndige, og skal de ha hjelp må de takke ja til det frivillig.

Det beste vi kan gjøre er forebygging. Ungdommene våre skal jo bli eldre, og å skape robuste ungdommer mens de har det greit, og vi har muligheten til å treffe dem, er viktig. Gjerstad skiller seg ikke negativt ut i forhold til andre kommuner i tilgjengelige statistikker på fagfeltet, sa Færsnes.

 

Margrethe Solvang er politikontakt og jobber med forebyggende arbeid i regionen. Hun informerte bl.a. om ulike arbeidsmetoder politiet gjør i hver kommune. - Jeg kjører selv patrulje hver tredje helg, der vi har fokus på det forebyggende arbeidet blant ungdom i bygda.
 

Antall narkotikasaker i Gjerstad har gått ned
Solvang kunne fortelle om følgende antall narkotikasaker i Gjerstad de siste fem årene:

  • 2017: 10 saker
  • 2018: 17 saker
  • 2019: 5 saker
  • 2020: 3 saker
  • 2021: 4 saker til nå

Det er færre narkotikasaker i Gjerstad, men det betyr ikke at det ikke er utfordringer med narkotika i Gjerstad. Riksadvokaten har bestemt at politiet ikke skal prioritere mindre narkotikasaker. Dvs. at brukersaker og mindre narkotikasaker ikke skal opprettes straffesak på eller etterforskes, sa Solvang.

Forebyggende arbeid og tidlig innsats skal imidlertid prioriteres. Forebyggende politiarbeid er politiets hovedstrategi. For å bekjempe narkotikautfordringene i Gjerstad er det viktig at skole, idrettslag, klubber, foreldre, politi etc. bryr seg, sa Solvang.

- Hva gjør man om man skal melde inn en bekymringsmelding? 
- Dette handler om å få en kontakt med foreldre og ungdommen og konfrontere dem med bekymringene. Politiet kan gjerne kalle inn til møte med foreldregrupper i fellesskap der vi kan gi gode råd. Jeg kan gjerne også kontaktes av foresatte som har bekymringer, helt uformelt, sa Solvang.

 

Kommunen tilbyr fagkunnskap innen psykisk helse og avhengighet
Morten Langmyrbråten, tjenesteleder i Gjerstad kommune for psykisk helse og avhengighet, informerte om at hans team jobbet ute i felten og med boligarbeid.

- Tjenesten jobber i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastlegekontoret og NAV. Vi er tre personer i teamet, og driver også kontaktsenteret, et gruppebasert tilbud. I hovedsak driver vi med samtaler rundt i bygda, om psykisk helse eller avhengighetsproblematikk.

Et lavterskeltilbud for alle
Vi kan være behjelpelige med å finne nyttig informasjon, og har full taushetsplikt, og informasjon vi får i samtaler bringes ikke videre til noen, heller ikke til politiet. Tjenesten vår er frivillig, og alle kan søke om hjelp fra oss via en muntlig eller skriftlig søknad gjennom tjenestekontoret. De aller fleste som søker vil få hjelp fra oss, og vi kan også hjelpe til med å søke, sa Langmyrbråten. 

- Når det gjelder rusarbeid er det vanskelig å fange opp alle som trenger hjelp. Det er særlig vanskelig fordi mange ikke erkjenner at de har et rusproblem. Vi kan også være en støtte med informasjon til pårørende som sliter med problemer i familien. 
Når det gjelder rus blant unge voksne i bygda er det vanskelig å få full oversikt over dette, da det ikke er så mange arenaer vi kan treffe disse. Stort sett så er ungdom og unge voksne i bygda flinke og engasjerte mennesker.

 

Alle som ønsker å vite mer om våre tjenester kan kontakte meg på telefon 901 32 078, eller se mer om tjenesten på kommunens informasjonsside, sier Langmyrbråten til iGjerstad.no  
 

Ved akutt behov for hjelp, kontakt fastlegen din eller legevakt (på kveldstid). 

 

Flere saker

Det var ikke noe å si på innsatsen til barneskolelevene ved Abel skole i dag. Foto: Marit L. Presthagen.

Elevene ved Abel skole løp og løp - for tusenvis av kroner

Et nytt vårmarked i Tvedestrand kan åpne i mai neste år.

No Limit Events planlegger vårmarked i Tvedestrand

Bjønnem Baus var først på målfotoet i kveldens monteløp på Sørlandet. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Trenerseier for Per Vetle på Sørlandet

Fiane Ungdomslag inviterer til barnedisco på Fjelltun. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Velkommen til barnediskotek på Fjelltun - Kiwanis sponser pizza!

Vassendgutane lover full fest i Torbjørnshall 23. oktober.

Godt forhåndssalg til Gjerstad LIVE

Vinmonopolet på Brokelandsheia øker og øker. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Vinmonopolet på Brokelandsheia har passert Risør i omsetningstall

Byholt skole.

Har du lyst til å kjøpe en gammel skole eller et gammelt samvirkelag?

Magnus viste fram kjempekreftene sine i spurten om 3.plassen. Skjermdump: TV2

Magnus Sørbø tok en imponerende 3.plass i eliteritt