Kommunedirektør Torill Neset. Arkivbilde
Kommunedirektør Torill Neset. Arkivbilde

Oppfordrer politikerne til nøkternhet i årene som kommer

Kommunedirektør i Gjerstad kommune, Torill Neset, har offentliggjort administrasjonens forslag til handlingsprogrammet for de neste fire årene. 

I administrasjonens forslag til årsbudsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022-2025, kommenterer kommunedirektøren at Gjerstad kommune har en stram kommuneøkonomi som krever fast styring og effektiv ressursutnyttelse, og at dette ser ut til å fortsette i årene fremover.
 

- Det er likevel lov å håpe at sentrale myndigheter innser at dersom alle kommuner fortsatt skal kunne være leverandør av gode velferdstjenester for innbyggerne i alle livsfaser, så må kommuneøkonomien styrkes vesentlig, sier kommunedirektøren videre i sin innledning til behandling av neste års budsjett og handlingsprogrammet for årene 2022-2025.
 

- Arbeidet med å få budsjettet i balanse har vært svært krevende. Dette vil være krevende å gjennomføre, både for enhetene og kommunen som helhet, understreker kommunedirektør Neset.

 

Restriktiv holdning til investeringer
Kommunens politikere anbefales å være bevisste i sin investeringspolitikk i planperioden. Kommunedirektøren legger vekt på å foreslå investeringer som bidrar til at kommunen får lavere framtidige driftsutgifter eller høyere inntekter, herunder å legge til rette for tilflytting og befolkningsøkning. 

 

Prioriterer helse og omsorg 
I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram er det valgt å prioritere helse og omsorg med en marginal økning i rammene, etter å ha innsett at disse har vært for små i forhold til behovet i denne tjenesten, med demografiske endringer og økende antall eldre innbyggere. Likevel må enheten forberede seg på drive rasjonelt og kostnadseffektivt, og ta i bruk digitale løsninger for å forenkle hverdagen for innbyggere og ansatte. 

 

Ser store muligheter
Neset understreker i sine kommentarer at Gjerstad kommune har store utviklingsmuligheter som skal realiseres gjennom felles politisk og administrativ innsats. Ny firefelts E18, videreutvikling av Brokelandsheia med sin sentrale beliggenhet langs hovedferdselsåren mellom Østlandet og Sørlandet nevnes som viktige punkter for en positiv utvikling av kommunen i årene fremover. 

 

Det kan skrives mye om detaljene i det fremlagte forslaget til budsjett for de neste fire årene. Dokumentet er oversiktlig og godt egnet for publikum til å få en forståelse av kommunens utfordringer og muligheter videre. Bygdas innbyggere anbefales å laste ned dette fra kommunens nettsider HER og følge den politiske behandlingen videre frem mot endelig vedtak i kommunestyremøtet i desember. Bygdas innbyggere kan i tiden frem til dette møtet spille inn evt. endringsforslag til kommunestyremedlemmene, som den neste måneden vil gjøre sine vurderinger og prioriteringer.  Red.mrk.

 

God lesning!

 

Flere saker

Illustrasjon: Depositphotos.com

Nærmere 400 gjersdølinger har fått vaksinedose 3

Marita Strat. Foto: Facebook.

- Hvem er du i omgivelsene dine?

Foto: Ånon Ausland

Den nye løypemaskina er tatt i bruk

Det er på tide å skaffe seg årets julekalender fra Gjerstad Skolekorps.

Støtt Gjerstad Skolekorps - kjøp årets julekalender

Tom Inge Ausland. Arkivbilde

Vil kjøre ut julekasser til vanskeligstilte

Ordfører Inger Løite måtte selv se på klokka etter kveldens rekordraske kommunestyremøte. Skjermdump: Kommunens WebTV

Kommunestyret satte sannsynligvis ny rekord i kveld

Denne unge familien fra Fredrikstad viser stor medmenneskelighet i forbindelse med julen. Foto: Facebook.

Deler julekvelden i Gjerstad med ensomme

Steinar Pedersen holdt foredrag om Brokelandsheia på Vestmarkonferansen. Foto: Privat.

Vestmarkonferansen: Presenterte næringsområdet på Brokelandsheia