Gjersdølsk ordliste

Gjerstad-dialekten er unik i mange sammenhenger. Ikke alle ord er like lette for utenforstående å tolke betydningen av. For hjelp til de som har tenkt å flytte til kommunen, og som en kuriositet for oss som allerede bor her, har gjersdølingen Ånon Ausland funnet frem en rekke kjente og ukjente ord og uttrykk på gjersdølsk.

Noen mangler sikkert, så har du forslag til nye ord, eller kommentarer til de som er oppført, send dem til tips@igjerstad.no. God fornøyelse!

 

Ord Ordtype Betydning
A    
Ahål (subst, intetkjønn) avsides, stygg plass
Aksel (subst, hunkjønn) skulder
Annsliss (adv) annleis
Apal (subst, hankjønn) epletre
Ask 1. (subst, hankjønn) øskje, eske
  2. (subst, hunkjønn) namnet på eit treslag
Atte (adj) i tillegg (Kem atte du)
Au (adj) også (Du au)
Augesyne (adv) godt synleg (uttrykk: stå midt i augesyne)
Aure (subst, hankjønn) ørret (fisk)
Avens (adv,adj) langt vekke
B    
Baklesst (adj) lasset er lesst slik at det er for tungt bak
Banketre (subst, intetkjønn) tjukk fjøl med håndtak te å banke klede med ved vask
Beite 1.(subst, hankjønn) meitemark (også kalt beitemakk i Gjerstad)
  2. (subst, hunkjønn) stund
  3. (subst, intetkjønn) staden dyr går og beitar
  4. (verb) å gå på beite
Bortaføre prep bortenfor
Blekke 1. (subst, intetkjønn) lauvblad
  2. (verb) kaste (Å blekke stein på innaen)
Bure (verb) knurre, brumme
Buse (subst) nasegroms
Bein 1. (adv, adj) rett
  2. (subst, intetkjønn) ben
Bærfis (subst, hankjønn) insekt som gjør at eit bær smakar vondt
Bærpelær 1. (subst, hankjønn) utstyr til å plukke bær med
  2. (subst, hankjønn) person som plukkar bær
Betutla (adv) nedtrykt, sorgfull
Bjynn (subst, hankjønn) bjørn
Blekke (subst, intetkjønn) lauvblad
Bont (subst, hankjønn) bunt
Brase (verb) smelle, sprute
Bron (adj) brun
Bront sokker (subst, hankjønn) kandis
Bråne 1. (verb) smelte
  2. (verb) kovnar av varme (uttrykk: De e så varnt at eg trur eg bråner!)
Bålle (subst, hunkjønn) eit lite brød
Byfis (subst, hankjønn) person frå byen (tilsvarar uttrykket bøndar i byen)
Bælje 1. (verb) skrike, rope høgt
  2. (verb) grine
  3. (verb) å drikke "på styrten"
Barbeina (adj/adv) barfot
Bjor (subst, hankjønn) bever
Brenne bråte (uttrykk) å brenne tørt og dødt gras om våren
Bure (verb) knurre, brumme
Bøsbrett (subst, intetkjønn) feiebrett
Båsste (subst, hankjønn) børste
D    
Dandere (verb) tenke på noko som det er vanskeleg å få til
Dape (subst, hankjønn) dam, vannpytt
Dass (subst, hankjønn) do, WC, toalett
Di (pers pron, 3. person fleirtal)  dei
Don (subst, hankjønn) lyd
Dondre (subst, hunkjønn) veldig tykk dame, gørrfeit
Drasse (verb) dra (på noe unødvendig)
Drøsa (adj) temmelig feit, fleskete (ho dere e temmelig drøsa)
Dråprenne (subst, hunkjønn) takrenne
Dykkån/dikkån (pers pron, 2. person fleirtal) de/dykk (uttrykk: Nå må dykkån svinte dykkån!)
Duppe (subst, hunkjønn) tykk saus
Duskregne (verb) småregne
Dvask (adj) småslapp i kroppen (seiast helst om drøsne damer)
Dælje / delje (verb) slå
Dårme (verb) slumre, halvvegs sove
Dåkter (subst, hankjø) lege
Dåsemikkel (subst, hankj) ein som er lat, ein som ikkje får arbeidet unna
E    
Egen (adv, adj) sta, vrang
Egle (verb) tirre, trekke opp, vere pågåande
Egdehull (Subst, egenn.) nedstemt navn på tunnelen Gjerstadporten, som ligger like ved Egdehall
Ekre subst, hunkjønn jorde
Elj (Ælj på Fiane) (subst, hankj) elg
Eninga (adj, adv) hele tida, ett sett
Ense 1. (verb) ta borti, vere innat/inntil
  2. (verb) legge merke til
Ese 1. (verb) utvide seg
  2. (verb) bli ivrig, bli sinna (uttrykk: E detta nåke å ese seg opp itter?)
F    
Farte (med) 1. (verb) reise
  2. (verb) være kjæreste med, (hårfint mer forpliktende forhold enn å ståke med)
Feime (verb) slå rundt seg
Feri (subst, hankjønn) ferie
Fikl (subst, intetkjønn) noko smått, fint
Fikle (verb) fikle, plundre (uttrykk: Å e de du fikler me?)
Fingervått (subst, hankjønn) vante
Fisle (verb) sladre
Fislærtut (subst) sladrehank
Fleis (subst, hankjønn) fjes
Flese (subst, hunkjønn) hurpe, drit-kjerring
Fli meg (verb) kommando til annen person, "Gi meg"
Flyge 1. (verb) reise, reise utan formål
  2. (verb) flyge
Fore (subst, hunkjønn) furu
Framfus (adj) frekk, ubeskjeden, ein som går rett på
Fu (subst, hunkjønn) bakende, rompe
Fuball (subst, hankjønn) rompeball
Fuhål (subst, intetkjønn) endetarmsåpning, også brukt som skjellsord, eks. "Ditt fuhål!"
Fæul (subst, hankjønn) fugl
Fålk (subst, intetkjønn) folk
Frøsen (adj/adv) frysen
Fyrask (subst. hankjønn) fyrstikkeske
Førrgårs (adv) dagen før i går
Fånn 1. (subst, hunkjønn) (snø)fånn
  2. (subst, intetkjønn) fond (pengefånn)
G    
Gaern / gaeln (adj) galen
Galskli (adj) galent, villt
Gaule (verb) grine
Gild (adj) samleord for: trivelig, moro, grei, fin, snill
(brukans i enhver setning....)
Golokt (subst, hunkjønn.) parfyme, deodorant
Gjørst (verb) gjere med vilje
Gonshåle (subst, hankjønn)  (ute)do, dass, , toalett
Grisli 1. (adj) ureint, stygt
  2. (subst, hankjønn) Grissly (ein stor Grislibjynn)
Gånj (subst, intetkjønn) garn
Gått 1.(subst, intetkjønn) slikkeri
  2. (verb, preteritum) reist (nei, han har gått)
  3. (adj) bra, nydelig (ølet smakte dugelig gått)
Gårr (adj, adv) veldig, forferdelig (gårrgild, gørrmoro..)
H    
Hangle (verb) vere på grensa til sjuk
Haueværk 1. (subst, intetkjønn) hodepine, komplisert problem ( De' va' et haueværk å få te')
  2.  (subst, intetkjønn) hodepine, kurerast med Paracet ( e har så haueværk på søndaane)
på Haukanshest (adj) Når et barn sitter på skuldrene på en voksen, sitter det på haukanshest
Haukubbe (subst, hankjønn) hoggestabbe
Håndlé (subst, hankjønn) handledd
Høye (verb) ta inn høyet etter at det har tørka
Henn/henne (spørj pron) hvor  - eks. "Å henne kommer du i frå?"
Heve 1. (verb) heve (Heve en sjekk)
  2. (verb) hive, kaste (Heve en sjekk, noe som ikke må forveksles med å heve en sjekk, da det kan bli veldig dyrt)
Hinnars (eige pron) hennes
Hiren (adj) på godlag (f.eks. etter ein dram, og kan tenke seg en til...)
Hemse (verb) heise buksene og putte skjorte ned i buksene.
Hesje 1. (subst, hunkjønn) høy som henger til tørk på ståltråd
  2. (verb) henge høy til tørk på ståltråd
Hol (adj) utan magemål
  2. (adj) gjerrig
Holingen/holinga   lokalt kraftuttrykk, "Fytti holingen!"
Hose (subst, hunkjønn) strømpe
Hoslesten (adj) strømpelesten
Hauegaern (adj) svimmel
Harpeis (subst, hankjønn) harpiks
Hauste (verb) rope, skrike
Hegre 1. (subst, hankjønn) stor faul, med lange bein

 

2. (verb) le, fnise
Hølje (verb)  striregne
Hønn (subst, intetkjønn) horn som på ei ku, evt. en trompet
Hønngammal (adj) svært gammal
Hønnstyve (verb) gjøre ku om til kolle
Høre jete (verb) høre om
Håffår (spørj pron) kvifor
Håle (subst, hunkjønn) hule
(pron.) hva (Hå då henn??)
Hål (subst, intetkjønn) hull
Håpe 1. (verb) rygge (du håpa jo rett i me!)
  2. (verb) ønske (e håper Moe Odin vinner i dag)
Håre (spørrende pron) hvor
Håssen (adv) korleis
I    
Ikønn (subst, hankj) ikornønn
Imist (adj) så ymse, evt. litt uforutsigbart
Inaen (resip pron) kvarandre
Innaføre (prep.) innenfor
Innomhus (adv, adj) inne
Innsia (pre. innsiden
Innst (adv, adj) innerst
Itter (adv, adj) etter (Dessær kommer itter medda) 
J    
Jatte (verb) tale etter munnen, vere einig med alle
Jenn (subst, intetkjønn) jern
Jibbersta (subst) Fødselsdag
Jot (adj, adv) stygg, ikkje særleg å se te
Jussom   Lars T. Vestøl-måte å si liksom på
Jynne (adv,adj) gjerne
Jyslig (adj) grusom, stygg
Jønntau (subst, intetkjønn) wire
Jøv   uttrykk for usannhet
K    
Kalli (adj, adv) ugoskli, voldsomt, veldig
Kavråten (adv) beskrivelse av ugrei person eller ev. gjennområtnet treverk
Kem (spørj pron) hvem
Kjeft 1. (subst, hankjønn) munn
  2. (adj) skjenn (Bare kjeft tebasje på læræren)
Kjele 1. (subst, hankjønn) kassrolle
  2. (verb) kose, elske med (rett før sex f.eks.)
Kjenn (subst, hunkjønn) tjern
Kjennblekke (subst, hunkjønn) vannlilje
Kjennpytt (subst, hunkjønn) lite tjern
Klæie (verb) klø
Kline 1. (verb) jamne utover
  2. (verb) gjerne kjærsteting
Klåfingra 1. (verb) ikkje greie å halde fingrane av fatet
  2. (verb) vere tjuvaktig
Kneke (verb) gni
Kneken (adj) gjerrig
Knoffe (verb) sku hardt, dytte
Knorv (subst, hankjønn) nedlatende uttrykk. eks. "Fyttiholinga for ein knorv!"
Kvælve (verb) kante
Kvåe (subst, hunkjønn) tyggegummi
Kvortir (subst, intetkjønn) kvarter
Kompespenn (subst) vondt i magen pga. for stort inntak av komper
Kos (subst, hankjønn) klem
Kose (verb) klemme
Kreksa (adj, adv) holinga, ille (fytti kreksa)
Kraune (verb) klage
Krofsli (adj) uggent, bløtt og kaldt
Kronglete (adv, adj) vanskelig å komme til
Kruken (adj) Ein som må ha minst 26 grader i badevannet, ellers er det kaldt
Kry 1. (adj) stolt
  2. (adj) sprek, som regel brukt når en føler seg bedre etter å ha vært sjuk ei tid (uttrykk : "Nei, nå e e så kry at !")
Krøste (verb) trykkje
Kusleik (subst, hankjønn) hårlaus tunge frå panna
Kvefs (subst, hankjønn) veps
Kvirv (adv) opplagt og positiv, hyper
Kyte (verb) skryte
Kønn (subst, intetkjønn) korn
Kovne (verb) være svært varm, svette ihjel
L    
Lausbeten (adv) fisken bit stadig, men utan å henge på kroken
Lete (verb) når pennen verkar (uttrykk: Denna pennen leter ikkje!)
Leverhøgg (subst, intetkjønn) sting, stikk i magen når en trener for hardt og ikkje e trent nok (Råd: ikkje tru du e i så god form etter all den etinga og sofasittinga. Ikkje et rett før trening og ta det rolig fra starten av.)
Limbann (subst, intetkjønn) teip
Lime (subst, hankjønn) kost
Livreim (subst, hunkjønn) Belte
Lortlag (adj) dårlig humør
Lortsekk (subst, hankjønn) lokal variant av drittsekk
Lye 1. (verb) avta, (vinden lyer)
  2. (verb) gjøre som ein seier
Løen (adj) lodden
Løgn (adv, adj) rolig
M    
Magesjuke (subst, hunkjønn) diaré
Makk (subst, hankjønn) mark
Matlei (adj) mista lysten på mat
Matlens (adj) har ikkje meir mat igjen
Maule (verb) ete mellom måltida, ete utan tilbehøret
Mauli (adj, adv) mulig
Medda (subst, hankjønn) middag
Murre (verb) småverke
Målte (subst, hunkjønn) multe
Mørbanka (adj) sår og stiv i kroppen, lemster
Møte 1. (subst, hunkjønn) møte
  2. (verb) møte
Møtting (subst, hunkjønn) gjødselskjeller (ikkje se golokt)
Måske (subst, hunkjønn) maske
N    
Naglesprett (subst, hankjønn) så kald at det gjer vondt i neglene
Nétar (subst) Nøtter
Neaføre (prep) nedenfor
Neve (subst, hankjønn) hand
Népå (adj) ute av seg, -> se ulagli
Niste (subst, hunkjønn) matpakke (hellst skausjever)
Naue (verb) lide
O    
Onnerbokse (subst, hunkjønn) underbukse, truse
Oppsett (adv) luft i magen (uttrykk: Eg e så oppsett i magen)
Ore (verb) ise oppover
Orsvall (subst, hankjønn) is som veks
P    
Pele (verb) plukke
Pissmaur (subst, hankjønn) eitermaur
Plar (verb) bruker
Plugedure (subst, hunkjønn) Dondre, smellfeit dame
Pråmm (subst, hankjønn) pram
Puttis (subst, hankjønn) gamasker
R    
Rekans (adj, adv) slengande, vimande
Reke (verb) reise utan formål
Revne (verb) rakne
Rontom (adj, adv) rundt omkring
Rove (subst, hunkjønn) sårskorpe
Rypesekk (subst, hankjønn) sekk utan meis
Rågn (subst, hankjønn) rogn
Råme (verb) treffe
Røyne 1. (verb) undersøke om isen er gåande
  2. (verb) kjenne at noko er ei påkjenning
(uttrykk: Det røyner på)
Råten 1. (adj) roten
  2. (adj) veik (uttrykk: Tråden var heilt råten)
S    
Sagmugg (subst, hankjønn) sagflis
Segen (adj) trøytt og sliten
Sia 1. (adj) siden (På andre sia)
  2. (adj) siden (Sia den gongen har mykje skjedd)
  3. (adv) senere (Mi gjør det sia)
Sjemmst (adv, adj) skamme seg
Sjén (subst, hankjønn) tur ( skal bare ut ett sjen)
Sjepe (verb) rekke tunge
Sjepe a (verb) rydde/gjøre rent
Snøst (verb) miste hår eller pels
Skameten (adv) forspist
Skarve (adv, adj) stakkarslig, liten (bare ein skarve kalv)
Skjemmt (adj) ikkje kvass, uskarp
Skjesse 1. (verb) ha lyst på
  2. (subt, hunkjønn) skøyte
  3. (verb) gå på skøyter
Skjeve 1. (subst, hunnkjønn) brødstykke
  2. (adj) ujevn, ikkje bæin ( de hjula der e skjeve)
Skjule 1. (verb) gøyme, teie med
  2. (verb) skylle
Skjøre (verb) gjøre reint på gålvet i fjøset.
Sklient (adv, adj) glatt, sleipt
Skral (adv, adj) dårlig, i dårlig stand
Skrøpeli (adv, adj) elendig, enda verre stand
Skrapslått (subst, hankj) slått mellom steinar og andre hindringar
Skreidør (subst) skyvedør
Skrålle (verb) snakke, prate om laust å fast
Skuve (verb) sku, dytte
Skyte lings (verb) legge børsa mot venstre skulder
Skåfte (verb) skulke
Skåle (subst, hankjønn) "forværelset" til fjøset
Skåt 1. (subst, intetkjønn) skudd
  2. (subst, intetkjønn) opning i ei li
Skåte (verb) ro pråmmen bakover
Sleve (subst, hankjønn) stålorm Slepe
Slepe 1. (subst, hunkjønn) traktorvei
  2. (verb) dra (etter seg)
Slarkete (adj, adv) slingrete, lealaus
Sleten 1. (adv, adj) trøtt, sliten
  2. (adv, adj) gammal, ufint brukt
Smeike (verb) klappe
Smygstol (subst, hankjønn) Hempa på buksa til å tre belte igjennom
Snile (subst, hankjønn) snegle (treging)
Snoke (verb) leite og grave i andres ting
Snål 1. (adj) koseleg, grei, nusseleg
  2. (adj) rar
Snåve (verb) snuble
Sokkelade (subst. hankjønnj) sjokolade
Sokkler (subst) skyller/grisemat (restavfall)
Sopelime (subst, hankjønn) feiekost
Sondlen (adj) svimmel, ofte fordi ein er høgt over bakken
Spete 1. (subst, hunkjønn) strikkepinne
  2. (adj) dugli tønn, ( Ho e tønn som ei spete)
Spille (verb) søle
Stampe (verb) skvise bær til syltetøy
Stelle 1. (verb) reparere
  2. (verb) lage (uttrykk: stelle medda)
Stomp (subst) brød
Storkjefta (adj) frekk i munnen
Stulle (verb) gje dyra mat
Stuttorv (subst, hankjønn) liten ljå
Streten (adv) sta/stå imot
Stølpe 1. (verb) gå i snøen der det ikkje e måka.
  2. (subst, hankjønn) stolpe (telefonstølpe)
Stæle (verb) stjele
Størkne (verb) tørke, stivne
Stuve (subst, hankjønn) stubbe, også en sær person
Styve (verb) felle, hogge ned tre
Ståke (med) (verb) prøve å bli kjærste med,-> se 'farte med'
Surmule (verb) furter, er gretten
Suseladd (adj) sløving, nerd
Svall (subst, hankjønn) is, holke
Svintoks (subst, hankjønn) grevling
Søgledape (subst, hankjønn) søledam
Sømme (verb) symje /svømme
Såm (adj) uklar (De brillene mine e gørrsåme i regnvær)
Sårhjerta (adj) blir lett rørt
Såssåne (adv) slik
T    
Tasmast (verb) å gå ned i vekt, evt. å se sjuk og klein ut.
Tebars (adv, adj) tilbake
Ténskrike (verb) skrike høgt og lenge
Tére (subst, hankjønn) tiur
Tiss (adj, adv) brukeleg, (E de dær no tiss)
Tio (adv) lyst på / lyst til
Titt 1. (adv, adj) ofte, stadig
  2. (adv, adj) tett, (titt som ett kratt)
Ton (subst, intetkjønn) tun
Tram (subst, hankjønn) trapp, foran inngangsdør
Trau 1. (adj) motvillig (uttrykk: Han va trau til å danse)
  2. (subst, intetkjønn) trau
Trege (verb) angre
Trev (adj) godt humør (å være på trev = å være på godt humør)
  (subst) loft i uthus (hems)
Tri (talord) tre
Tryte (subst, hunkjønn) abbor
Trøe (subst, hunkjønn) pedal
Trøkke (verb) trykke, klemme
Trøttans (adj, adv) trøytande, kjedeleg
Tråte (verb) gje seg over, ikkje orke meir
Tyggummi (subst, hankjønn) tyggegummi
Tykke (verb) synes, meine
Totte (verb) syntes
Tåli (adj) temmelig (han e ein tåli gild kar)
Tåt (subst, hankjønn) munn (tørke ungane rundt tåten) kjeft (Hold tåten på deg!)
U    
Ugoskli (adj) veldig
Ukjure (subst, hunkjønn) person som tek dårleg vare på ting
Ukjuren 1. (adj) karakteristikk av person (sjå ukjure)
  2. (adv) karakteristikk av handling (sjå ukjure)
Ulagli 1. (adj) vere sjuk
  2. (adj) å oppføre seg upassende
Ulili (adj/adv) ubehageleg
Urven (adj, adv) irritert person, vær eller okse
Uttaføre (prep.) utenfor
Uttaté (adv) utanfrå
Uttveien (subst, hankjønn) den første halvdelen av ein tur fra Gjerstad til Risør og heim igjen.
Uvann (adj,adv) ikkje nøye,
Uvanti (adj) lettvint/enkelt/ let få få til. Eks: De e uvanti å høgge ein lakter ve' når øksa e' go'
Uvøren (adj,adv) uforsiktig
V    
Vanen (adj) nøye på maten
Vanndape (subst, hankjønn) vanndam
Vemle (verb) vere kvalm
Voksterflåg (subst, intetkjønn) voksesmerter (spesielt hos barn)
Vranten (adj) bevisst kverulantisk person, pga. dårlig humør
Værka (subst, hunkjønn) midt i veka
Vønnøy (subst, intetkjønn) vindu
Y    
Ykkla (subst) avfallet, altså "bare ykkla igjen"
Ø    
Økta (subst) ettermiddagsmåltid
Å    
Å (pronomen) hva, f.eks. "Å henne bur du henne?
Åkkle (subst, hunkjønn) ankel
Åvaføre (prep.) ovenfor
Åverhendig (adj) veldig, voldsomt