Gjersdølsk ordliste

Gjerstad-dialekten er unik i mange sammenhenger. Ikke alle ord er like lette for utenforstående å tolke betydningen av. For hjelp til de som har tenkt å flytte til kommunen, og som en kuriositet for oss som allerede bor her, har gjersdølingen Ånon Ausland funnet frem en rekke kjente og ukjente ord og uttrykk på gjersdølsk.

Noen mangler sikkert, så har du forslag til nye ord, eller kommentarer til de som er oppført, send dem til tips@igjerstad.no. God fornøyelse!

 

Ord Ordtype Betydning
A    
Ahål (subst, intetkjønn) avsides, stygg plass
Aksel (subst, hunkjønn) skulder
Annsliss (adv) annleis
Apal (subst, hankjønn) epletre
Ask 1. (subst, hankjønn) eske
  2. (subst, hunkjønn) namnet på eit treslag
Atte (adj) i tillegg (Kem atte du)
Au (adj) også (Du au)
Augesyna (adv) godt synleg (uttrykk: stå midt i augesyna)
Aure (subst, hankjønn) ørret (fisk)
Avens (adv,adj) langt vekke
B    
Baklesst (adj) lasset er lesst slik at det er for tungt bak
Banketre (subst, intetkjønn) tykk fjøl med håndtak til å banke klær med ved vask
Bein (adj) rett
Beite 1.(subst, hankjønn) meitemark (også kalt beitemakk i Gjerstad)
  2. (subst, hunkjønn) stund
  3. (subst, intetkjønn) der dyr går og beiter
  4. (verb) å gå på beite
Blekke 1. (subst, intetkjønn) lauvblad
  2. (verb) kaste (Å blekke stein på innaen)
Blekke til (verb) å slå til en annen person
Bortaføre (prep) bortenfor
Bure (verb) knurre, brumme
Buse (subst) snørrklump med litt fast konsistens
Bærfis (subst, hankjønn) insekt som gjør at eit bær smakar vondt
Bærpelar 1. (subst, hankjønn) utstyr til å plukke bær med
  2. (subst, hankjønn) person som plukkar bær
Betutla (adv) nedtrykt, sorgfull
Bjynn (subst, hankjønn) bjørn
Bont (subst, hankjønn) bunt
Brase (verb) smelle, sprute
Bråne 1. (verb) smelte
  2. (verb) kovnar av varme (uttrykk: De e så varnt at eg trur eg bråner!)
Byfis (subst, hankjønn) person frå byen (tilsvarar uttrykket bøndar i byen)
Belje 1. (verb) skrike, rope høgt
  2. (verb) grine
  3. (verb) å drikke "på styrten"
Barbeina (adj/adv) barfot
Bjor (subst, hankjønn) bever
Brenne bråte (uttrykk) å brenne tørt og dødt gras om våren
Bure (verb) knurre, brumme
Bøsbrett (subst, intetkjønn) feiebrett
Båsste (subst, hankjønn) børste
D    
Dape (subst, hankjønn) dam, vannpytt
Dass (subst, hankjønn) do, WC, toalett
Dón (subst, hankjønn) lyd
Dondre (subst, hunkjønn) veldig tykk dame, gørrfeit
Drasse (verb) dra (på noe unødvendig)
Drøsa (adj) temmelig feit, fleskete (ho dere e temmelig drøsa)
Dråprenne (subst, hunkjønn) takrenne
Dykkån/dikkån (pers pron, 2. person fleirtal) dere (uttrykk: Nå må dykkån svinte dykkån!)
Duppe (subst, hunkjønn) tykk saus til stekt flesk
Duskregne (verb) småregne
Dvask (adj) slapp i huden
Delje (verb) slå
Dårme (verb) slumre
Dåsemikkel (subst, hankj) ein som er lat, ein som ikkje får arbeidet unna
E    
Egen (adv, adj) sta, vrang
Egle (verb) tirre, trekke opp, vere pågående
Ekre subst, hunkjønn jorde
Elj (Ælj på Fiane) (subst, hankj) elg
Eninga (adj, adv) hele tida, ett sett
Ense 1. (verb) ta borti, vere innat/inntil
  2. (verb) legge merke til
Ese 1. (verb) utvide seg
F    
Farte (med) 1. (verb) reise
  2. (verb) være kjæreste med, (hårfint mer forpliktende forhold enn å ståke med)
Feime (verb) slå rundt seg
Feri (subst, hankjønn) ferie
Fikl (subst, intetkjønn) noko smått, fint
Fikle (verb) fikle, plundre (uttrykk: Å e det du fikler me?)
Fingervått (subst, hankjønn) vante
Fisle (verb) sladre
Fislertut (subst) sladrehank
Fleisen (subst, intetkjønn) ansikt
Flese (subst, hunkjønn) hurpe, dritkjerring
Fli meg (verb) kommando til annen person, "Gi meg"
Flyge 1. (verb) reise, reise utan formål
  2. (verb) Å fly
Fóre (subst, hunkjønn) furu
Framfus (adj) frekk, ubeskjeden, ein som går rett på
Fu (subst, hunkjønn) bakende, rompe
Fuball (subst, hankjønn) rompeball
Fuhål (subst, intetkjønn) endetarmsåpning, også brukt som skjellsord, eks. "Ditt fuhål!"
Faul (subst, hankjønn) fugl
Frøsen (adj/adv) frysen
Fyrask (subst. hankjønn) fyrstikkeske
Førrgårs (adv) dagen før i går
Fånn 1. (subst, hunkjønn) (snø)fånn
  2. (subst, intetkjønn) fond (pengefånn)
G    
Gaeln (adj) galen
Galskli (adj) galent, villt
Gaule (verb) grine
Gild (adj) samleord for: trivelig, moro, grei, fin, snill
(brukans i enhver setning....)
Golukt (subst, hunkjønn.) parfyme, deodorant
Gjørst på (verb) gjøre med vilje
Gonshåle (subst, hankjønn)  (ute)do, dass, , toalett
Grisli 1. (adj) ureint, stygt
  2. (subst, hankjønn) Grissly (ein stor Grislibjynn)
Gått 1.(subst, intetkjønn) slikkeri
  2. (verb, preteritum) reist (nei, han har gått)
Gåtta (subst) en del av dørstokken
Gårr (adj, adv) veldig, forferdelig (gårrgild, gørrmoro..)
H    
Hangle (verb) vere på grensa til sjuk
Haueværk 1. (subst, intetkjønn) hodepine, komplisert problem ( De' va' et haueværk å få te')
  2.  (subst, intetkjønn) hodepine, kurerast med Paracet (e har så haueværk på søndaane)
på Haukanshest (adj) Når et barn sitter på skuldrene på en voksen, sitter det på haukanshest
Haukubbe (subst, hankjønn) hoggestabbe
Håndlé (subst, hankjønn) handledd
Høye (verb) ta inn høyet etter at det er tørket
Henn/henne (spørj pron) hvor  - eks. "Å henne kommer du i frå?"
Heve 1. (verb) kaste 
Hellest (adv) ellers
Hinnars (eige pron) hennes
Hiren (adj) på godlag (f.eks. etter ein dram, og kan tenke seg en til...)
Hemse (verb) heise buksene og putte skjorte ned i buksene.
Hesje 1. (subst, hunkjønn) høy som henger til tørk på ståltråd
  2. (verb) henge høy til tørk på ståltråd
Hol (adj) utan magemål
  2. (adj) gjerrig
Holingen/holinga   lokalt kraftuttrykk, "Fytti holingen!"
Hose (subst, hunkjønn) strømpe
Hoslesten (adj) strømpelesten
Hauegaern (adj) svimmel
Harpeis (subst, hankjønn) harpiks
Hauste (verb) rope, skrike
Hegre (verb) le, fnise
Hølje (verb) striregne
Hønn (subst, intetkjønn) horn som på ei ku, evt. en trompet
Hønngammal (adj) svært gammal
Hønnstyve (verb) gjøre ku om til kolle
Høre jete (verb) høre om
Hyse (verb) lagre
Håffår (spørj pron) kvifor
Håle (subst, hunkjønn) hule
(pron.) hva (Hå då henn??)
Hål (subst, intetkjønn) hull
Hånoms (pron) hans
Håpe 1. (verb) rygge (du håpa jo rett i me!)
  2. (verb) ønske (e håper Moe Odin vinner i dag)
Håre (spørrende pron) hvor
Håssen (adv) korleis
I    
Ikønn (subst, hankj) ikornønn
Inaen (resip pron) hverandre
Innaføre (prep.) innenfor
Innomhus (adv, adj) inne
Innsia (pre. innsiden
Innst (adv, adj) innerst
J    
Jatte (verb) tale etter munnen, vere einig med alle
Jenn (subst, intetkjønn) jern
Jibbersta (subst) Fødselsdag
Jot (adj, adv) stygg, ikkje særleg å se te
Jussom   Lars T. Vestøl-måte å si liksom på
Jynne (adv,adj) gjerne
Jyslig (adj) grusom, stygg
Jønntau (subst, intetkjønn) wire
Jøv   uttrykk for usannhet
K    
Kalli (adj, adv) ugoskli, voldsomt, veldig
Kavråten (adv) beskrivelse av ugrei person eller ev. gjennområtnet treverk
Kem (spørj pron) hvem
Kjeft 1. (subst, hankjønn) munn
  2. (adj) skjenn (Bare kjeft tebasje på læræren)
Kjele 1. (subst, hankjønn) kassrolle
  2. (verb) kose, elske med (rett før sex f.eks.)
Kjenn (subst, hunkjønn) tjern
Kjennblekke (subst, hunkjønn) bladet på vannlilje
Kjennpytt (subst, hunkjønn) lite tjern
Kleie (verb) klø
Kline 1. (verb) jamne utover
  2. (verb) kysse
Klåfingra 1. (verb) ikkje greie å halde fingrane av fatet
  2. (verb) vere tjuvaktig
Kneke (verb) gni
Kneken (adj) gjerrig
Knoffe (verb) sku hardt, dytte
Knorv (subst, hankjønn) nedlatende uttrykk. eks. "Fyttiholinga for ein knorv!"
Kvelve (verb) kante
Kvåe (subst, hunkjønn) tyggegummi
Kortir (subst, intetkjønn) kvarter
Kompespenn (subst) vondt i magen pga. for stort inntak av komper
Kos (subst, hankjønn) klem
Kose (verb) klemme
Kovne (verb) være svært varm, svette ihjel
Kreksa (adj, adv) holinga, ille (fytti kreksa)
Kraune (verb) klage
Krofsli (adj) uggent, bløtt og kaldt
Kronglete (adv, adj) vanskelig å komme til
Kruken (adj) Ein som må ha minst 26 grader i badevannet, ellers er det kaldt
Kry 1. (adj) stolt
  2. (adj) sprek, som regel brukt når en føler seg bedre etter å ha vært sjuk ei tid (uttrykk : "Nei, nå e e så kry at !")
Krøste (verb) trøkke på, mye vanlig ved dobesøk
Kusleik (subst, hankjønn) hårlaus tunge frå panna
Kvefs (subst, hankjønn) veps
Kvirv (adv) opplagt og positiv, hyper
Kyte (verb) skryte
Kønn (subst, intetkjønn) korn
L    
Lausbeten (adv) fisken bit stadig, men utan å henge på kroken
Lete (verb) når pennen ikke virker (uttrykk: Denna pennen leter ikkje!)
Leverhøgg (subst, intetkjønn) sting, stikk i magen når en trener for hardt og ikkje e trent nok (Råd: ikkje tru du e i så god form etter all den etinga og sofasittinga. Ikkje et rett før trening og ta det rolig fra starten av.)
Limband (subst, intetkjønn) teip
Lime (subst, hankjønn) kost
Livreim (subst, hunkjønn) Belte
Lortlag (adj) dårlig humør
Lortsekk (subst, hankjønn) lokal variant av drittsekk
Lye 1. (verb) avta, (vinden lyer)
  2. (verb) gjøre som ein seier
Løen (adj) lodden
Løgn (adv, adj) rolig
M    
Magesjuke (subst, hunkjønn) diaré
Makk (subst, hankjønn) mark
Matlei (adj) mista lysten på mat
Matlens (adj) har ikke mer mat igjen
Maule (verb) spise bare pålegget 
Mauli (adj, adv) mulig
Medda (subst, hankjønn) middag
Murre (verb) småverke
Målte (subst, hunkjønn) multe
Mørbanka (adj) sår og stiv i kroppen, lemster
Møtting (subst, hunkjønn) gjødselskjeller (ikkje se golokt)
Måske (subst, hunkjønn) maske (strikking)
N    
Naglesprett (subst, hankjønn) så kald at det gjer vondt i neglene
Nétar (subst) Nøtter
Neaføre (prep) nedenfor
Neve (subst, hankjønn) hand
Népå (adj) ute av seg, -> se ulagli
Niste (subst, hunkjønn) matpakke (helst skausjever)
Naue (verb) lide
O    
Onnbokse (subst, hunkjønn) underbukse, truse
Oppsett (adv) luft i magen (uttrykk: Eg e så oppsett i magen)
Ore (verb) ise oppover
Orsvall (subst, hankjønn) is som veks
P    
Pele (verb) plukke
Pissmaur (subst, hankjønn) eitermaur
Plar (verb) bruker
Plugedure (subst, hunkjønn) Dondre, smellfeit dame
Pråmm (subst, hankjønn) pram
Puttis (subst, hankjønn) gamasker
R    
Rekans (adj, adv) slengande, vimande
Reke (verb) reise utan formål
  (subst) snøskuffe av tre
Revne (verb) rakne
Rontom (adj, adv) rundt omkring
Rove (subst, hunkjønn) sårskorpe
Rypesekk (subst, hankjønn) sekk utan meis
Råme (verb) treffe
Røyne 1. (verb) undersøke om isen er gåande
  2. (verb) kjenne at noko er ei påkjenning
(uttrykk: Det røyner på)
Råten 1. (adj) roten
  2. (adj) veik (uttrykk: Tråden var heilt råten)
S    
Sagmugg (subst, hankjønn) sagflis
Segen (adj) trøytt og sliten
Sia 1. (adj) siden (På andre sia)
  2. (adj) siden (Sia den gongen har mykje skjedd)
  3. (adv) senere (Mi gjør det sia)
Sjemmst (adv, adj) skamme seg
Sjén (subst, hankjønn) tur ( skal bare ut ett sjen)
Sjepe (verb) rekke tunge
Sjepe a (verb) rydde/gjøre rent
Snøst (verb) miste hår eller pels
Skameten (adv) forspist
Skarve (adv, adj) stakkarslig, liten (bare ein skarve kalv)
Skjemmt (adj) ikkje kvass, uskarp
Skjesse 1. (verb) ha lyst på
  2. (subt, hunkjønn) skøyte
  3. (verb) gå på skøyter
Sjeve 1. (subst, hunnkjønn) brødstykke
  2. (adj) ujevn, ikkje bæin ( de hjula der e skjeve)
Skjule 1. (verb) gøyme, teie med
  2. (verb) skylle
Skjøre (verb) gjøre reint på gålvet i fjøset.
Sklient (adv, adj) glatt, sleipt
Skral (adv, adj) dårlig, i dårlig stand
Skrøpeli (adv, adj) elendig, enda verre stand
Skrapslått (subst, hankj) slått mellom steinar og andre hindringar
Skreidør (subst) skyvedør
Skrålle (verb) snakke, prate om laust å fast
Skuve (verb) sku, dytte
Skyte lings (verb) legge børsa mot venstre skulder
Skåfte (verb) skulke
Skåle (subst, hankjønn) "forværelset" til fjøset
Skåt 1. (subst, intetkjønn) skudd
  2. (subst, intetkjønn) opning i ei li
Skåte (verb) ro pråmmen feil vei
Sleve (subst, hankjønn) stålorm Slepe
Slepe 1. (subst, hunkjønn) traktorvei
  2. (verb) dra (etter seg)
Slarkete (adj, adv) slingrete, lealaus
Sleten 1. (adv, adj) trøtt, sliten
  2. (adv, adj) gammal, ufint brukt
Smeike (verb) klappe
Smygstol (subst, hankjønn) Hempa på buksa til å tre beltet igjennom
Snile (subst, hankjønn) snegle (treging)
Snoke (verb) leite og grave i andres ting
Snål 1. (adj) koseleg, grei, nusseleg
  2. (adj) rar
Snåve (verb) snuble
Sokkelade (subst. hankjønnj) sjokolade
Sokkler (subst) skyller/grisemat (restavfall)
Sopelime (subst, hankjønn) feiekost
Sondlen (adj) svimmel, ofte fordi ein er høgt over bakken
Spete 1. (subst, hunkjønn) strikkepinne
  2. (adj) dugli tønn, ( Ho e tønn som ei spete)
Spille (verb) søle
Stampe (verb) skvise bær til syltetøy
Stelle 1. (verb) reparere
  2. (verb) lage (uttrykk: stelle medda)
Stomp (subst) brød
Storkjefta (adj) frekk i munnen
Stulle (verb) gje dyra mat
Stuttorv (subst, hankjønn) liten ljå
Streten (adv) sta/stå imot
Stølpe 1. (verb) gå i snøen der det ikkje e måka.
  2. (subst, hankjønn) stolpe (telefonstølpe)
Stæle (verb) stjele
Størkne (verb) tørke, stivne
Stuve (subst, hankjønn) stubbe, også en sær person
Styve (verb) felle, hogge ned tre
Ståke (med) (verb) prøve å bli kjærste med,-> se 'farte med'
Surmule (verb) furter, er gretten
Suseladd (adj) sløving, nerd
Svall (subst, hankjønn) is, holke
Svintoks (subst, hankjønn) grevling
Søgledape (subst, hankjønn) søledam
Sømme (verb) symje /svømme
Såm (adj) uklar (De brillene mine e gørrsåme i regnvær)
Sårhjerta (adj) blir lett rørt
Såssåne (adv) slik
T    
Tasmast (verb) å gå ned i vekt, evt. å se sjuk og klein ut.
Tebars (adv, adj) tilbake
Ténskrike (verb) skrike høgt og lenge
Tére (subst, hankjønn) tiur
Tiss (adj, adv) brukeleg, (E de dær no tiss)
Tio (adv) lyst på / lyst til
Titt 1. (adv, adj) ofte, stadig
  2. (adv, adj) tett, (titt som ett kratt)
Ton (subst, intetkjønn) tun
Tram (subst, hankjønn) trapp, foran inngangsdør
Trau 1. (adj) motvillig (uttrykk: Han va trau til å danse)
  2. (subst, intetkjønn) trau
Trege (verb) angre
Trev (adj) godt humør (å være på trev = å være på godt humør)
  (subst) loft i uthus (hems)
Tri (tall) tre
Trutne (verb) å hovne opp
Tryte (subst, hunkjønn) abbor
Trøe (subst, hunkjønn) pedal
Trøkke (verb) trykke, klemme
Trøttans (adj, adv) trøytande, kjedeleg
Tråte (verb) gje seg over, ikkje orke meir
Tyggummi (subst, hankjønn) tyggegummi
Tykke (verb) synes, meine
Totte (verb) syntes
Tåli (adj) temmelig (han e ein tåli gild kar)
Tåt (subst, hankjønn) munn (tørke ungane rundt tåten) kjeft (Hold tåten på deg!)
Tåka (subst) taket (utendørs)
U    
Ugoskli (adj) veldig
Ukjure (subst, hunkjønn) person som tek dårleg vare på ting
Ukjuren 1. (adj) karakteristikk av person (sjå ukjure)
  2. (adv) karakteristikk av handling (sjå ukjure)
Ulagli 1. (adj) vere sjuk
  2. (adj) å oppføre seg upassende
Ulili (adj/adv) ubehageleg
Urven (adj, adv) irritert person, vær eller okse
Uttaføre (prep.) utenfor
Uttaté (adv) utanfrå
Uttveien (subst, hankjønn) den første halvdelen av ein tur fra Gjerstad til Risør og heim igjen.
Uvann (adj,adv) ikkje nøye,
Uvanti (adj) lettvint/enkelt/ let få få til. Eks: De e uvanti å høgge ein lakter ve' når øksa e' go'
Uvøren (adj,adv) uforsiktig
V    
Vanen (adj) nøye på maten
Vanndape (subst, hankjønn) vanndam
Vemle (verb) vere kvalm
Voksterflåg (subst, intetkjønn) voksesmerter (spesielt hos barn)
Vranten (adj) bevisst kverulantisk person, pga. dårlig humør
Værka (subst, hunkjønn) midt i veka
Vønnøy (subst, intetkjønn) vindu
Y    
Ymist (adj) så ymse, tilfeldig
Ykkla (subst) avfallet, altså "bare ykkla igjen"
Ø    
     
Å    
Å (pronomen) hva, f.eks. "Å henne bur du henne?
Åkkle (subst, hunkjønn) ankel
Åvaføre (prep.) ovenfor
Åverhendig (adj) veldig, voldsomt