Nina Holte fra Østre Agder Sparebank og Per Olav Nærestad fra Arendal og Omegns Sparekasse. Foto: Jan Birger Stebekk.
Nina Holte fra Østre Agder Sparebank og Per Olav Nærestad fra Arendal og Omegns Sparekasse. Foto: Jan Birger Stebekk.

Østre Agder Sparebank i fusjonsforhandlinger

Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank har innledet samtaler om sammenslåing.

Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank går sammen om å skape en ny og slagkraftig lokal sparebank. Begge banker har i dag en solid markedsposisjon som lokalbank i sine geografiske områder, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes i regionen, i følge en pressemelding sendt ut mandag kveld.

 

Bygger en større og mer robust lokalbank.
- Det er bra for kundene at deres lokale sparebank nå blir sterkere. Kundetilbudet blir bedre og bredere, samtidig som vi beholder samme nærhet og tilstedeværelse, sier Nina Holte, adm. banksjef i Østre Agder Sparebank.

 - Bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og nå tas det grep for å befeste posisjonen ytterligere som en fremtidsrettet lokalbank i regionen, sier Per Olav Nærestad, adm. banksjef Arendal og Omegns Sparekasse. Styrene i Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank er av den oppfatning at en sammenslåing vil gi en større og mer robust lokalbank som vil være godt rigget til å møte fremtidige utfordringer. Den sammenslåtte banken vil få en forretningskapital på 9,2 milliarder kroner.

 

Alle ansatte beholder jobben og alle kontorene består
Det er et premiss i beslutningen at ingen av de ansatte skal miste jobben. Kontorene i Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand skal bestå.

- Utover å skape en bedre bank for kundene våre, ønsker vi å sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser. Det er viktig for oss at ingen av de ansatte skal miste jobben som følge av sammenslåingen, sier Per Olav Nærestad, adm. banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse.

 

Agder Sparebank
Navnet på den sammenslåtte banken vil bli Agder Sparebank. Adm. banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte, blir adm. banksjef i den sammenslåtte banken. Det vil i sammenslåingsavtalen innstilles på at adm. banksjef i Arendal og Omegns Sparekasse, Per Olav Nærestad, velges som styreleder.

- Vi vil skape en ny bank som tar med seg de gode verdiene fra begge bankene. Vi har utviklet et godt samarbeid, noe som gir oss gode forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer, sier Nina Holte, adm. banksjef i Østre Agder Sparebank.

Det forventes at sammenslåingsavtalen skal forelegges bankenes generalforsamlinger for godkjennelse i mai 2022 og deretter godkjennes av offentlige myndigheter.

 

Flere saker

Illustrasjon: Depositphotos.com

Nærmere 400 gjersdølinger har fått vaksinedose 3

Marita Strat. Foto: Facebook.

- Hvem er du i omgivelsene dine?

Foto: Ånon Ausland

Den nye løypemaskina er tatt i bruk

Det er på tide å skaffe seg årets julekalender fra Gjerstad Skolekorps.

Støtt Gjerstad Skolekorps - kjøp årets julekalender

Tom Inge Ausland. Arkivbilde

Vil kjøre ut julekasser til vanskeligstilte

Ordfører Inger Løite måtte selv se på klokka etter kveldens rekordraske kommunestyremøte. Skjermdump: Kommunens WebTV

Kommunestyret satte sannsynligvis ny rekord i kveld

Denne unge familien fra Fredrikstad viser stor medmenneskelighet i forbindelse med julen. Foto: Facebook.

Deler julekvelden i Gjerstad med ensomme

Steinar Pedersen holdt foredrag om Brokelandsheia på Vestmarkonferansen. Foto: Privat.

Vestmarkonferansen: Presenterte næringsområdet på Brokelandsheia