Leserinnlegg

Egil Nic. Haugland (A) Foto: Gjerstad Arbeiderparti

Kommunevalget

09 august 2015

"Det er i første rekke Arbeiderpartiets politikk som har gitt oss et velferdsamfunn basert på likeverd og små økonomiske og sosiale forskjeller."
Egil Nic. Haugland, listekandidat Gjerstad Arbeiderparti

Morten Presthagen (H)

A Little Less Conversation, A Little More Action!

08 august 2015

"Hvis vi snakker litt mindre om alt som burde gjøres, og heller gjør noe med det, så kommer vi langt."
Morten Presthagen, listekandidat Gjerstad Høyre
 

Edny Øybekk, 1.kandidat Gjerstad Krf

Ei god bygd skaper vi sammen!

07 august 2015

"Vi som har sagt JA til å stå på ei politisk liste ved valget i høst, kjenner på et sterkt ansvar for vekst og utvikling i bygda vår."
Edny Øybekk, 1.kandidat Gjerstad Krf.

May Yvonne Hjellvik (H)

JA til fleksibilitet og tidlig innsats i barnehage og skole

07 august 2015

"Vi vil at foreldrene skal bli hørt, og vi vil at alle elever skal føle seg inkludert og ivaretatt."
May Yvonne Hjellvik, listekandidat Gjerstad Høyre

Marie Bakka, Gjerstad SP

"Manglende" debatt om de store spørsmålene

06 august 2015

"Det er naturlig å anta at endringer fra 2017 ikke vil bygge opp under opprettholdelse av små kommuner."
Marie Bakka, listekandidat Gjerstad Senterparti

Oskar Tore Brendalsmo. Foto: Kai Ove Sandåker

Ad "Gjerstad skal bli ein vekstkommune"

05 august 2015

"For å få på plass ein ordførar som kan representere verdiane frå alle symbola i ordførarkjede, trur eg det er naudsynt å finna den som sit mellom dei to føregåande"
Oskar Tore Brendalsmo

Terje Rødland (H)

Gjerstad skal bli en vekstkommune!

05 august 2015

Gjerstad kommune må si JA når de kan og kun nei når de må."
Terje Rødland, listekandidat Gjerstad Høyre

Jostein Vestøl

Omstilling er jobb nr. 1 - Del 2

03 august 2015

"Noen politikere framstår som forhåndsbestemt på å være uenige i beslutninger som medfører forandring."
Jostein Vestøl

Gratulerer!

02 august 2015

Gratulerer med en flott lansering!
Ånon Ausland, Gjerstadentusiast

Torunn Ostad

Med hjerte for Aust-Agder!

01 august 2015

"Kunnskap er vårt viktigste verktøy i kampen for et samfunn med muligheter for alle."

Torunn Ostad, Høyres fylkesordførerkandidat

Inger Løite, ordførerkandidat (A)  Foto: Gjerstad Arbeiderparti

Kjære gjersdøling!

30 juli 2015

"Det vil være overordna viktig for meg å styre kommunen økonomisk fornuftig med fokus på gode tjenester til bygdas innbyggere."
Inger Løite, ordførerkandidat
Gjerstad Arbeiderparti

 

Jan Olav Olsen (H)

Samarbeids-konstellasjoner i Gjerstad

30 juli 2015

"Gjerstad trenger en positiv framtidsretta politikk der en ser på de muligheter Gjerstad har og vi trenger en kreativ politisk ledelse som ser disse mulighetene"
Jan Olav Olsen, listekandidat Gjerstad Høyre

 

 Åshild Bruun-Gundersen

Veien til en ny kommune

30 juli 2015

"Fremskrittspartiet er positive til kommunereformen, fordi vi er et parti som ønsker mindre byråkrati og mer effektiv bruk av skattepengene".
Åshild Bruun-Gundersen, Aust-Agder FrP

 

Halvor Skåli

Etter den hete unnfangelsen

28 juli 2015

"Jeg tror at, om ikke en alt for lang stund, kommer de to kommunene Gjerstad og Risør til å bli viet i hymens lenker".
Halvor "Røylen" Skåli

 

Kjell Arild Grønås (H)

Politisk engasjement

28 juli 2015

" Jeg er klar for å bidra til at Gjerstad skal bli en positiv JA-kommune!"
Kjell Arild Grønås, listekandidat Gjerstad Høyre.

 

Omstilling er jobb nr. 1!

Omstilling er jobb nr. 1!

18 juli 2015

"Profilering og bygging av et  positivt omdømme koster noe, men er nok lønnsom investering"
Jostein Vestøl

 

Oskar Tore Brendalsmo kommer med sine betraktninger om fremtiden til Holmen Gård

Neste episode i "såpeoperaen" Holmen Gård

17 juli 2015

"Eit positivt trekk er at kommunens inkompetense er borte frå augesyna slik vi no ser det"
Oskar Tore Brendalsmo

 

Svar til de pensjonerte lærerne i Gjerstad

Svar til de pensjonerte lærerne i Gjerstad

04 desember 2017

"- Jeg mener at å samle skole og å bygge flerbrukshall vil være samlende for bygda og et viktig grep for å møte framtida."
Ordfører Inger Løite

Morten Presthagen, Gjerstad Høyre

En felles skole, en samlet bygd

11 februar 2016

"Vi er ikke valgt inn i kommunestyret kun for øvrebygda, for Sunde eller for Fiane.  Vi må evne å se hele bygda under ett og verdsette hver lille krik og krok av den"
Morten Presthagen, Gjerstad Høyre

Sider

Abonner på Leserinnlegg